Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.

Študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí si neboli osobne vyzdvihnúť preukaz ISIC, ho dostanú na inštruktáži (aj s potvrdeniami o štúdiu).

Termíny inštruktáže:

  • editorstvo a vydavateľská prax: pondelok 28. 9. 2020 od 11:00 do 12:30 v miestnosti č. 129,
  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: utorok 29. 9. 2020 od 11:00 do 12:30 hod. v miestnosti B-212.

Keďže študenti učiteľstva absolvujú dve inštruktáže (z oboch predmetov), dostanú preukaz na prvej inštruktáži.

Študenti 1. ročníka magisterského štúdia, ktorí predtým neštudovali na našej univerzite, resp. požiadali o nový preukaz ISIC, a neboli si ho osobne vyzdvihnúť, si ho môžu vydvihnúť osobne (aj s potvrdeniami o štúdiu) v pondelok 28. 9. 2020 v čase 10:00 – 10:45 hod. v kancelárii študijného poradcu (dr. Petráš, číslo dverí 311).

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať študijného poradcu na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pripadne prísť osobne na konzultáciu v pondelok 28. 9. 2020 v čase 10:00 – 10:45 hod., resp. v čase konzultačných hodín počas semestra.

Milé prváčky, milí prváci,

vítame vás na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre, ktorá zabezpečuje štúdium slovenského jazyka a literatúry v rámci jednotlivých študijných programov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

V súvislosti s protipandemickými opatreniami sa v tomto akademickom roku uskutočňuje zápis iba elektronickou/dištančnou formou.

Na našej univerzite má každá katedra určeného študijného poradcu (nazývaného aj tútor), ktorého úlohou je pomôcť prvákom zorientovať sa v novom akademickom prostredí, pomôcť im pri riešení otázok a problémov v súvislosti s organizáciou štúdia. Na KSJL je študijným poradcom Mgr. Patrik Petráš, PhD. Neváhajte sa preto na neho obrátiť s akýmikoľvek otázkami v súvislosti so svojím štúdiom. Od začiatku výučby v semestri, t. j. od pondelka 28. septembra 2020, budú možné aj osobné konzultácie, do tohto termínu môžete kontaktovať študijného poradcu na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

So študijným poradcom absolvujete aj úvodnú inštruktáž, na ktorej vás oboznámi s dôležitými informáciami týkajúcimi sa štúdia na našej univerzite. Študenti učiteľstva slovenského jazyka a literatúry túto inštruktáž absolvujú v utorok 29. 9. 2020 od 11:00 do 12:30 hod. v prednáškovej miestnosti B-212 (hlavná budova UKF, Trieda Andreja Hlinku 1). Inštruktáž sa uskutoční namiesto prednášky zo staršej slovenskej literatúry. Zúčastnia sa na nej iba študenti učiteľstva SJL, študenti translatológie budú mať inštruktáž na Katedre translatológie FF UKF v Nitre (prednáška v tomto termíne im teda odpadá).

Pozor – zmena termínu inštruktáže pre študentov editorstva a vydavateľskej praxe

Z dôvodu odovzdávania preukazov ISIC sme termín inštrukáže pre študentov editorstva a vydavateľskej praxe posunuli už na pondelok 28. 9. 2020 od 11:00 do 12:30 (namiesto prednášky zo základov terminológie pre editorstvo a vydavateľskú prax). Inštrukáž sa uskutoční v miestnosti č. 129 (budova Filozofickej fakulty, Štefánikova 67).

Výučba v zimnom semestri 2020/2021 sa začína od pondelka 28. 9. 2020 (teda hodiny treba navštevovať podľa rozvrhu aj pred inštruktážou). Informatívne rozvrhy si môžete pozrieť po kliknutí na uvedené odkazy (upozorňujeme však, že na rozvrh je potrebné prihlásiť sa v AIS; študenti učiteľstva SJL sa prihlasujú na disciplíny z oboch aprobačných predmetov, t. j. SJL a druhý predmet, a na vybrané predmety z pedagogicko-psychologického základu podľa študijného plánu):

Do začiatku semestra vám odporúčame oboznámiť sa so Študijným poriadkom UKF a s Harmonogramom akademického roka 2020/2021.

Na vyučovaní sa môžu zúčastňovať iba študenti, ktorí nejavia žiadne príznaky infekčných ochorení (to platí aj pre inštruktáž) – záväzné sú pokyny UKF (je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia, t. j. vo vnútorných priestoroch univerzity používať rúška, resp. mať prekryté horné dýchacie cesty, používať dezinfekciu na ruky a dodržiavať bezpečnostné odstupy). Tiež je potrebné sledovať aktuálne informácie na webových stránkach univerzity, fakultykatedry.

Tešíme sa na vás! 😊

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXIII. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR. Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a popis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, a aj potrebné dokumenty, ktoré musí zaslať. Stáž trvá od októbra 2020 do mája 2021. Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú môcť stážisti absolvovať aj sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, športový turnaj atď.). Termín podávania je prihlášok je 30. máj 2020. Výberové konanie by malo prebiehať v júni 2020 alebo v septembri 2020, uchádzačom oznámime presný termín konania v závislosti od vývoja súčasnej situácie.

Plagát

Neprítomnosť vyučujúcich

Oznamy katedry

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

707592
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
247
563
1589
13377
707592

Vaša IP: 54.237.183.249
30. 09. 2020 11:40

Free Joomla! template by Age Themes