Dnes je .
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.

Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa uskutočnia 17. októbra 2022 v týchto časoch:

1. seminár: 9.15 hod., Hodžova 1, Akropola,
2. seminár: 13.00 hod., B. Slančíkovej 1, miestnosť B-106.

Predpokladaný čas trvania jedného seminára je 45 minút aj s diskusiou.

Poslucháči všetkých katedier sú srdečne pozvaní.

Aktuálne možnosti prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2022/2023

Jazykové centrum zaniklo, no pracovná agenda a ponuka predmetov (cudzie jazyky najmä pre nefilologické odbory a slovenský jazyk pre cudzincov) sú naďalej aktuálne – podľa novej organizačnej štruktúry FF UKF pracovisko funguje v podobe Sekcie cudzích jazykov pri Katedre žurnalistiky a nových médií.

Inštruktáž pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • študijný program editorstvo a vydavateľská prax: utorok 13. 9. 2022 o 13:00 hod. v prednáškovej miestnosti P-6,
  • študijné programy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) a slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii s cudzím jazykom): streda 14. 9. 2022 o 9:15 hod. v prednáškovej miestnosti P-6.

Katedroví tútori (študijní poradcovia) sú:

Mgr. Patrik Petráš, PhD. (slovenský jazyk)
PhDr. Martina Taneski, PhD. (slovenská literatúra)

Oznamujeme študentom, že z dôvodu prechodu prvých ročníkov bakalárskeho aj magisterského štúdia na študijné plány novej akreditácie nebudú predmety študentov, ktorí predmety opakujú, vypisované na rozvrh v AIS. Takíto študenti si musia spôsob absolvovania predmetu dohodnúť s príslušným vyučujúcim individuálne (predmet stačí mať zapísaný iba v zápisnom liste). Študentom odporúčame vyučujúcich kontaktovať ešte pred začiatkom zimného semestra 2022/2023, keďže pri niektorých predmetoch dochádza k zmene semestra, v ktorom sa daný predmet vyučoval. Takisto upozorňujeme, že sa menia aj vyučujúci niektorých predmetov. V prípade nejasností, kto bude daný predmet vyučovať, alebo ďalších otázok sa môžete obrátiť na študijných poradcov dr. Petráša alebo dr. Taneski.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1145630
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
412
359
4371
17510
1145630

Vaša IP: 44.201.99.222
27. 11. 2022 16:49

Free Joomla! template by Age Themes