16. – 18. 10. 2023 | Prednášky profesora Michala Bauera

5. – 6. 9. 2023 | Konferencia Literáti v službách propagandy

31. 3. 2023 | Prednáška Samuel Reuss: Rozprávky starých Slovákov

23. 3. 2023 | Prednáška Úlohy textovokritických štúdií

22. 11. 2022 | Literárny večer

15. 11. 2022 | Čítanie umeleckej literatúry univerzitných autorov Tvorím

3. 11. 2022 | Textologický seminár Editori – Edície – Spisy

30. 3. 2022 | Prednáška Ako sa robí Slovník súčasného slovenského jazyka

26. 11. 2021 | Prednáška K postliterárnej situácii v slovenskej poézii

19. 11. 2021 | Prednáška Spisovateľ Dominik Tatarka v desaťročí 1959 – 1969

18. 11. 2021 | Textologický seminár II

12. 11. 2021 | Prednáška Literárne obrazy Bratislavy v próze po roku 1989

9.11. 2021 | Online vedecké kolokvium Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

5. 11. 2021 | Prednáška Repertoár tém a motívov poézie 70. a 80. rokov 20. storočia

29. 10. 2021 | Prednáška Ironici a apokalyptici v súčasnej slovenskej próze

7. 5. 2021 | Online prednáška Kognitivívny prístup v literárnej vede

30. 4. 2021 | Online prednáška Knižný marketing a PR

23. 4. 2021 | Online prednáška Mladá slovenská generácia v tridsiatych rokoch

23. 4. 2021 | Online prednáška Ortoepia západoslovanských jazykov

9. 4. 2021 | Online prednáška Romantická veda v projekte konštituovania slovenského národa

26. 3. 2021 | Online prednáška Príbeh kníhkupectva Martinus

19. 3. 2021 | Online prednáška Dilemy Martina Kukučína

2. 12. 2020 | Online prednáška Spisovateľ ako sociálna rola

25. 11. 2020 | Online prednáška Slovenská moderna v súvislostiach

11. 11. 2020 | Online prednáška Varianty raných básní Vojtecha Mihálika (a ich digitálna prezentácia)

28. 10. 2020 | Online prednáška Od estetiky k poetike chvenia

14. 10. 2020 | Online prednáška Lenky Riškovej „Básnické umenie ako poslanie. Princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica“

23. 10. 2020 | Akcenty literatúry pre deti a mládež (trendy, problémy, interpretácie)

28. 2. 2020 | Ústav slovenskej literatúry SAV: tradícia, prítomnosť a perspektívy

20. – 22. 11. 2019 | XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

18. 11. 2019 | Prednáška Priestorovosť a motív hniezda v prózach Janka Alexyho

11. 11. 2019 | Prednáška Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda

10. – 12. 9. 2019 | 21. slovenská onomastická konferencia: Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte

18. 6. 2019 | Konferencia Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry

11. 4. 2019 | Prednáška Tradice a perspektivy českého strukturalismu

6. 11. 2018 | Stretnutie s prozaikom Petrom Juščákom

6. 11. 2018 | Prednáška prof. Jána Kačalu: Syntax konštrukcií s posesívnym významom

11. 4. 2018 | Zábavný vedomostný kvíz zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

9. 11. 2017 | Prednáška prof. Ivora Ripku: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte

8. 11. 2017 | Beseda so spisovateľkou Drahomírou Pechočiakovou

6. 11. 2017 – 29. 11. 2017 | Slovanofilm 2017

Free Joomla! template by Age Themes