Prednáška prof. Ivora Ripku: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF

pobočka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri KSJaL v Nitre

Jazykovedný odbor Matice slovenskej

Vás pozývaj na prednášku významného slovenského lingvistu

prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc.

na tému:

P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti
v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte

9. 11. 2017 (štvrtok) o 14:45

Trieda A. Hlinku – prednášková miestnosť P6

Pozvánka (PDF)

Free Joomla! template by Age Themes