Stretnutie s prozaikom Petrom Juščákom

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

pozýva na stretnutie s prozaikom

PETROM JUŠČKÁKOM,

ktoré sa uskutoční dňa 6. 11. 2018 o 9.15 hod. v miestnosti B-212 (Tr. A. Hlinku 1).

Hovoriť sa bude o jeho novom románe Balkan blues, ale aj o inom.

Pozvánka

Free Joomla! template by Age Themes