Konferencia Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra slovenského jazyka a literatúry

v spolupráci so

Štátnym pedagogickým ústavom

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka
a literatúry

18. jún 2019

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke a prihláške.

Free Joomla! template by Age Themes