XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

Pozvánka na

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedov

20. – 22. novembra 2019

v priestoroch Študentského domova UKF Nitra na Ulici Boženy Slančíkovej 1

Organizátori konferencie:

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

Dôležité dokumenty:

Free Joomla! template by Age Themes