Dnes je .

Online prednáška Lenky Riškovej „Básnické umenie ako poslanie. Princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica“

Katedra slovenského jazyka a literatúry Vás v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave pozýva na online prednášku Lenky Riškovej Básnické umenie ako poslanie. Princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica.

Prednáška sa uskutoční 14.10. 2020 o 11:00 cez platformu Zoom. Prihlasovacie údaje Vám radi sprostredkujú vyučujúci zo sekcie slovenskej literatúry.

Lenka Rišková je vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry. Ako členka Oddelenia literárnej histórie sústreďuje svoj výskum na staršiu slovenskú literatúru, konkrétne na obdobie prelomu 18. a 19. storočia. Je autorkou monografie Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica (2014), a dvoch monografických edícií Juraj Palkovič: Muza ze slovenských hor (2016) a Bohuslav Tablic: Poezye (2019).

V prednáške Básnické umenie ako poslanie; princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica ponúkne reflexiu básnickej produkcie z obdobia prelomu 18. a 19. storočia. Toto obdobie možno vnímať ako obdobie formovania kritérií novodobej poézie v slovenskom literárnom prostredí, ktoré napokon prispeli k postupnému konštituovaniu básnickej tvorby ako samostatného druhu umeleckej činnosti. Svoju pozornosť zameria predovšetkým na uplatnenie klasicistických poetických princípov v nej. Na príklade básnickej tvorby Bohuslava Tablica načrtne základné východiská a ciele jeho vlastnej básnickej aktivity.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1325369
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
671
576
2090
11780
1325369

Vaša IP: 3.214.184.223
21. 09. 2023 20:22

Free Joomla! template by Age Themes