Online prednáška Lenky Riškovej „Básnické umenie ako poslanie. Princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica“

Katedra slovenského jazyka a literatúry Vás v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave pozýva na online prednášku Lenky Riškovej Básnické umenie ako poslanie. Princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica.

Prednáška sa uskutoční 14.10. 2020 o 11:00 cez platformu Zoom. Prihlasovacie údaje Vám radi sprostredkujú vyučujúci zo sekcie slovenskej literatúry.

Lenka Rišková je vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry. Ako členka Oddelenia literárnej histórie sústreďuje svoj výskum na staršiu slovenskú literatúru, konkrétne na obdobie prelomu 18. a 19. storočia. Je autorkou monografie Básnické umenie podľa Bohuslava Tablica (2014), a dvoch monografických edícií Juraj Palkovič: Muza ze slovenských hor (2016) a Bohuslav Tablic: Poezye (2019).

V prednáške Básnické umenie ako poslanie; princípy klasicistickej poetiky v poézii Juraja Palkoviča a Bohuslava Tablica ponúkne reflexiu básnickej produkcie z obdobia prelomu 18. a 19. storočia. Toto obdobie možno vnímať ako obdobie formovania kritérií novodobej poézie v slovenskom literárnom prostredí, ktoré napokon prispeli k postupnému konštituovaniu básnickej tvorby ako samostatného druhu umeleckej činnosti. Svoju pozornosť zameria predovšetkým na uplatnenie klasicistických poetických princípov v nej. Na príklade básnickej tvorby Bohuslava Tablica načrtne základné východiská a ciele jeho vlastnej básnickej aktivity.

Free Joomla! template by Age Themes