Dnes je .

Online prednáška Mladá slovenská generácia v tridsiatych rokoch

Pozorujú nás všade zvedavé zraky." Mladá slovenská generácia v tridsiatych rokoch je názov prednášky Mgr. Magdaleny Bystrzak, Ph.D., ktorú si v rámci literárnovedných stretnutí Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre a Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave môžete vypočuť už v tento piatok 23. 4. 2021 o 11.00. Tešíme sa na vás.

Link na podujatie nájdete tu:

https://zoom.us/j/91352635380?pwd=ajh6cVhZdnhndk5xZmtKV290azJQQT09

Anotácia prednášky:

Mladá slovenská generácia v tridsiatych rokoch ani zďaleka nepredstavovala homogénnu skupinu a generačné „my“ bolo len jednou z možných identifikácií. Hlas „mladej generácie“ totiž väčšinou patril jednotlivcom, ktorí splnili základné vzdelanostné predpoklady a mali kontakt s moderným či modernizujúcim sa mestom (napríklad Prahou alebo Bratislavou). Nechýbala ani generačná súťaživosť, ktorá mala aj geografické parametre a vyústila do sporov medzi mladou Prahou a mladou Bratislavou. Mladí v tridsiatych rokoch boli vystavení viacerým vonkajším tlakom a na ich naladenie mala okrem iného dopad aj hospodárska kríza, ktorá v prvej polovici tridsiatych rokov zasiahla aj 1. ČSR a Slovensko v nej. V generačných, kultúrnohistorických súvislostiach zhodnotím predovšetkým gesto mladých literárnych kritikov (A. Matušku a J. E. Bora), budem si všímať ich ašpirácie a ambície.

Magdalena Bystrzak

O prednášajúcej:

Mgr. Bystrzak Magdalena, Ph.D. – je vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV. Vyštudovala slovakistiku na Jagelovskej univerzite v Krakove, doktorát obhájila na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo svojom výskume sa zaoberá spormi s národnoobrodeneckým modelom národnej kultúry. Autorka monografie Kritik v spoločnosti. Spory Alexandra Matušku (1930 – 1938) (VEDA, 2021), spolueditorka posmrtne publikovanej monografie Vladimíra Petríka Slovenský intelektuál Alexander Matuška (LIC, 2019) a kolektívnej monografie Kontakty literatúry: modely, identity, reprezentácie (VEDA, 2020). Prispieva do literárnych a kultúrnospoločenských časopisov, príležitostne sa venuje literárnej kritike a prekladá do poľštiny umelecké a odborné texty (Ľubomír Lipták, Rudolf Chmel a iní).

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1325540
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
842
576
2261
11951
1325540

Vaša IP: 3.214.184.223
21. 09. 2023 22:02

Free Joomla! template by Age Themes