Prednáška Repertoár tém a motívov poézie 70. a 80. rokov 20. storočia

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás na prednášku Viliama Nádaskaya z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave s názvom Repertoár tém a motívov poézie 70. a 80. rokov 20. storočia.

Online prednáška bude v piatok 5. novembra 2021 o 9.15 – 10.45 hod.

Link na podujatie nájdete tu:

JoinZoomMeeting
https://us06web.zoom.us/j/87377052502?pwd=c1NjeDB0eEJjRDh0aVVBbStjUm5mdz09

ID: 87377052502

Heslo: 424643

Anotácia: Prednáška bude venovaná prehľadu typických motívov a postupov poézie 70. a 80. rokov 20. storočia. Popri témach notoricky známych z tvorby konca 40. a priebehu 50. rokov, ktoré sa neskôr v poézii recyklovali do vyprázdnenia významu, sa však v poézii tzv. normalizácie vyskytovali aj určité unikátne dobovo podmienené témy či motívy. Tie však zároveň možno z odstupu považovať za svojské spojivo s predošlou i nasledujúcou epochou, či už v rovine pozitívnej nadväznosti či negatívneho popretia. Podstatou prednášky je ukázať, že v tomto období mala poézia relatívne široké tematické rozpätie a že len zriedka existoval autor temer rýdzo normalizačný (ako napríklad Pavel Koyš), či vcelku nezaujatý spoločenskou tematikou (ako napríklad Štefan Strážay).Tejto téme bude predchádzať prehľad typických atribútov poézie socialistického realizmu a obratu od nich v prospech komplexného sebavyjadrenia v 60. rokoch.

Viliam Nádaskay

O autorovi: Viliam Nádaskay pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV ako postdoktorand. Výskumne sa zaoberá slovenskou poéziou druhej polovice 20. storočia či socialistickým realizmom, popritom nepohrdne kritickou reflexiou súčasnej slovenskej tvorby. Bol spolueditorom antológie literárnej kritiky Kritická ročenka v rokoch 2019 a 2020. Je redaktorom internetového literárneho časopisu Platforma pre literatúru a výskum. Napísal a vydal zbierku básní Vynechaný spoj (2018), druhú zatiaľ len napísal.

Free Joomla! template by Age Themes