Rovrh pre externé štúdium

Vytlačiť

Rozvrh pre externé štúdium na LS 2021/2022 (aktualizované 20. 4. 2022 – zmeny sú vyznačené červenou farbou)

Žiadame študentov, aby sa na rozvrh prihlasovali v AIS.

Rozvrhármi pre externé štúdium sú:

Mgr. Patrik Petráš, PhD. (Sekcia slovenského jazyka)

PhDr. Dušan Teplan, PhD. (Sekcia slovenskej literatúry)