Online vedecké kolokvium Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška

Vytlačiť

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave usporiada 9. novembra 2021 online vedecké kolokvium na tému Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. Srdečne vás na toto podujatie pozývame! Ďalšie informácie o podujatí získate TU.