Oznam pre študentov, ktorí budú opakovať niektorý z predmetov 1. ročníka (Bc. aj Mgr. štúdia)

Vytlačiť

Oznamujeme študentom, že z dôvodu prechodu prvých ročníkov bakalárskeho aj magisterského štúdia na študijné plány novej akreditácie nebudú predmety študentov, ktorí predmety opakujú, vypisované na rozvrh v AIS. Takíto študenti si musia spôsob absolvovania predmetu dohodnúť s príslušným vyučujúcim individuálne (predmet stačí mať zapísaný iba v zápisnom liste). Študentom odporúčame vyučujúcich kontaktovať ešte pred začiatkom zimného semestra 2022/2023, keďže pri niektorých predmetoch dochádza k zmene semestra, v ktorom sa daný predmet vyučoval. Takisto upozorňujeme, že sa menia aj vyučujúci niektorých predmetov. V prípade nejasností, kto bude daný predmet vyučovať, alebo ďalších otázok sa môžete obrátiť na študijných poradcov dr. Petráša alebo dr. Taneski.