Konzultačné hodiny v ZS 2023/2024 (skúškové obdobie)

Miestnosť č. 310:

prof. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
11. 1., 18. 1., 1. 2., 8. 2. 2024: 11.00 – 12.00 hod.

Miestnosť č. 311:

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
streda: 11.00 – 12.30 hod.

Mgr. Natália Glaap
utorok: 10.30 – 11.00 hod.
(po dohode e-mailom aj v iných časoch)

Mgr. Milan Kolesík, PhD.
piatok: 8.00 – 9.00 hod.

Mgr. Patrik Petráš, PhD.
pondelok a utorok: 9.00 – 11.00 hod. (na dekanáte FF UKF)

Miestnosť č. 312:

Mgr. Janka Florková
10. 1. 2024: 11.30 – 12:45 hod.
19. 1. 2024: 7.30 – 9:00 hod.
26. 1. 2024: 7.30 – 9:00 hod.
5. 2.2024: 7.30 – 9:00 hod.
(iný termín si dohodnúť e-mailom)

Mgr. Karolína Runnová

Mgr. Martin Pavlov
dohodnúť si e-mailom

Miestnosť č. 313:

doc. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
15. 1. 2024: 10.00 – 11.00 hod.
24.1. 2024: 7.30 – 9.00 hod.
29.1. 2024: 7.30 – 9.00 hod.
5. 2. 2024: 11.00 – 12.00 hod.
Je potrebné sa vopred dohodnúť e-mailom, resp. sa dohodnúť na on-line forme.

PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.
štvrtok: 9.00 – 10.00 hod.
Aj online (podľa dohody): https://meet.ukf.sk/rhlavata

Miestnosť č. 330:

PhDr. Petra Kaizerová, PhD.
16. 1. 2024: 10.00 – 12.00 hod.
23. 1. 2024: 10.00 – 12.00 hod.
6. 2. 2024: 10.00 – 12.00 hod.

Mgr. Martina Taneski, PhD.
pondelok: 10.00 – 11.00 hod.

Miestnosť č. 331:

doc. PhDr. Marcela Antošová, PhD.
piatok: 10.15 – 11.45 hod.

doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.
utorok: 12.00 – 13.00 hod.

Miestnosť č. 333:

PhDr. Jozef Brunclík, PhD.
utorok: 11.00 – 12.30 hod.

PhDr. Dušan Teplan, PhD.
streda: 11.00 – 12.30 hod.

Free Joomla! template by Age Themes