Dekanské voľno v pondelok 28. 3. 2022 od 9:15 do 12:30 hod.

Vytlačiť

Dekanka FF UKF v Nitre udeľuje v pondelok 28. 3. 2022 v čase od 9:15 do 12:30 hod. dekanské voľno z dôvodu zasadnutia Akademickej obce FF UKF v Nitre.