Štátne skúšky

Priebeh štátnych skúšok:

Bakalárska štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce a overenia zorientovanosti študenta v problematike, ktorej sa v práci venoval.

Magisterská štátna skúška pozostáva z objahoby diplomovej práce a overenia zorientovanosti študenta v problematike, ktorej sa v práci venoval, ako aj z overenia vedomostí z uvedených tematických okruhov. Skúška sa realizuje ústnou formou.

Komisie štátnych skúšok:

Magisterské štátne skúšky + obhajoba diplomovej práce

Magisterské štátne skúšky (pre nediplomových študentov)

Obhajoba bakalárskej práce – slovenský jazyk

Obhajoba bakalárskej práce – slovenská literatúra

Tézy na štátne skúšky:

Magisterské štátne skúšky:

Rozširujúce štúdium:

Rigorózne štúdium:

Free Joomla! template by Age Themes