Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.

Štátne skúšky

Priebeh štátnych skúšok:

Bakalárska štátna skúška pozostáva z obhajoby bakalárskej práce a overenia zorientovanosti študenta v problematike, ktorej sa v práci venoval.

Magisterská štátna skúška pozostáva z objahoby diplomovej práce a overenia zorientovanosti študenta v problematike, ktorej sa v práci venoval, ako aj z overenia vedomostí z uvedených tematických okruhov. Skúška sa realizuje ústnou formou.

V akademickom roku 2019/2020 pozostáva magisterská štátna skúška jednoodborových študijných programov (editorstvo a vydavateľská prax) z obhajoby diplomovej práce. Magisterská štátna skúška učiteľských študijných programov má štandardnú skladbu podľa študijného plánu. Bakalárske štátne skúšky všetkých študijných programov pozostávajú štandardne len z obhajoby bakalárskej práce. Všetky štátne skúšky budú prebiehať dištančnou formou, a to prostredníctvom videokonferenčného systému Meet UKF.

Informácie pre študentov o priebehu ŠS na KSJaL

Organizácia štátnych skúšok na FF UKF v Nitre v akademickom roku 2019/2020

Harmonogram zaradenia študentov na štátne skúšky v AR 2019/2020:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium: diplomoví tudenti

Magisterské štúdium: nediplomoví študenti

Tézy na štátne skúšky:

Magisterské štátne skúšky:

Rozširujúce štúdium:

Rigorózne štúdium:

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

681313
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
526
567
526
1718
681313

Vaša IP: 3.226.245.48
03. 08. 2020 20:09

Free Joomla! template by Age Themes