Worskshop Dieťa a rozprávka

Literárna sekcia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre usporiadala dňa 7.5. 2021 online workshop na tému Dieťa a rozprávka, ktorý viedol doc. J. Gallik, PhD., a moderovala Mgr. M. Hrašková, PhD. V rámci podujatia diskutovali študenti učiteľstva o textových komunikátoch zameraných na najmenšie deti so špecifickým upriamením pozornosti na aktuálne výpovedné hodnoty súčasnej

ŠVOUČ 2021

Aj Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, podobne ako iné podujatia, sa musela v tomto roku z dôvodu protipandemických opatrení uskutočniť dištančne prostredníctvom univerzitného systému Meet UKF. Ani táto situácia však študentov neodradila, čo dokazuje počet prihlásených prác v Jazykovednej i Literárnej sekcii. V stredu 24. marca 2021 tak študenti mohli prezentovať svoje jazykovedne

Ako vzniká kniha december 2020

V piatok 11. decembra 2020 sa mohli záujemcovia o problematiku vydávania kníh pripojiť k druhej online diskusii v rámci cyklu Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám). Tentokrát sme sa rozprávali o vydávaní kníh na Slovensku, ale aj o ich redakčnej príprave s riaditeľkou Vydavateľstva Tatran Evou Mládekovou. Ďakujeme vám za podnetné otázky do diskusie

Komunikácia s literárnym dielom pre deti a mládež

Členovia riešiteľského kolektívu KEGA č. 021UKF-4/2019 s názvom Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry uskutočnili pre študentov v rámci medzinárodnej spolupráce s Katedrou českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty MU v Brne odbornú online prednášku s doc. PhDr. Milenou

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2020

Rok s prívlastkom pandemický poznačil aj našu súťaž, ktorá sa nevyhla neblahému vplyvu protiepidemiologických opatrení. Zmenil sa aj pôvodne plánovaný termín júnového vyhodnotenia. Napriek sťaženým okolnostiam (prechod na online výučbu, obmedzenie poštových služieb a pod.) sa zapojili žiaci z viacerých kútov Slovenska. V každej kategórii je

Free Joomla! template by Age Themes