Dnes je .
Projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov

Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) podporujú úzku spoluprácu krajín V4, pričom dôležitou oblasťou sú aj vedecké projekty. Od júna 2019 sa realizuje dvojročný projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov (č. 2191006, v ktorom sú zapojení pracovníci z troch univerzít – koordinátorkou projektu je Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,

Workshop Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl

Dňa 10. októbra 2019 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry uskutočnil workshop pod názvom Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl s podtitulom Učím sa rozumieť tomu, čo čítam... Workshop bol orientovaný na zlepšovanie vzdelávacej praxe s literárnymi textami na úrovni 1. až 4. ročníka základných škôl. Poskytol praktické ukážky inovatívnych metód na

Cyrilo-metodské slávnosti 2019

Každoročne sa pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda konajú v Nitre Cyrilo-metodské slávnosti a letné oslavy Nitra, Milá Nitra. V rámci týchto podujatí sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila dňa 4. júla 2019 vedecká konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, na ktorej prednášali aj naši kolegovia: Prof. Ľubomír Kralčák

Univerzita v Černovciach

Na konferencii s názvom Variantnosť a kodifikácia slovanských spisovných jazykov: historické, teritoriálne, sociálne, štylistické aspekty v ukrajinskom meste Černovce (Černivci) sa ako člen Komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov zúčastnil za Slovenskú republiku prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., z našej katedry. Vystúpil v sekcii Pravopisné normovanie

Prednáška Poetická metafora 2019

V stredu 14. mája 2019 sa uskutočnila prednáška Poetická metafora z aspektu kognitívnej lingvistiky, ktorá bola spojená s interpretáciou poézie a autorských metafor nitrianskeho básnika Ing. M. Hodála, a to v kontexte jeho najnovšej zbierky Užívam si. Interaktívnou formou sa hľadali spojitosti medzi tradičnými frazémami a ich inovátorským spracovaním vo veršoch autora. Hľadala

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376825
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
6
2546
4443
6320
1376825

Vaša IP: 44.212.96.86
09. 12. 2023 00:08

Free Joomla! template by Age Themes