Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Prednáška Poetická metafora 2019

V stredu 14. mája 2019 sa uskutočnila prednáška Poetická metafora z aspektu kognitívnej lingvistiky, ktorá bola spojená s interpretáciou poézie a autorských metafor nitrianskeho básnika Ing. M. Hodála, a to v kontexte jeho najnovšej zbierky Užívam si. Interaktívnou formou sa hľadali spojitosti medzi tradičnými frazémami a ich inovátorským spracovaním vo veršoch autora. Hľadala

Vyhodnotenie súťaže Ako to vidím ja 2019

Obchodná akadémia v Šuranoch v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila v tomto školskom roku pre žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika literárno-výtvarnú súťaž pod názvom Ako to vidím ja. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch šurianskej synagógy dňa 17. mája 2019.

Diktátová olympiáda 2019

Mestské kolo Diktátovej olympiády sa uskutočnilo 16. 4. 2019 v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach, kde boli privítaní 35 súťažiaci, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v pravopise. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvorili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka a druhú kategóriu žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

Beseda s pracovníčkou zo spoločnosti LITA

O problematike súvisiacej s autorským právom prišla poslucháčom a poslucháčkam študijného programu editorstvo a vydavateľská prax porozprávať v piatok 8. marca 2019 na pozvanie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF Mgr. Lucia Miklasová zo spoločnosti LITA. Formou kvízu a besedy sa s nimi podelila o zaujímavosti z histórie autorského práva i so skúsenosťami

ŠVOUČ 2019

Súťaže vo vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti študentov sú tradičným podujatím organizovaným na univerzitnej pôde. I v tomto roku sa naša katedra zapojila do celofakultného podujatia ŠVOUČ, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019. Študenti prezentovali svoje práce v troch súťažných kategóriách: V rámci jazykovej sekcie

Deň otvorených dverí 2019

Je vzácnou zhodou okolností, že v tomto roku sme mohli propagovať štúdium slovenčiny práve na Deň materinského jazyka (21.2.2019). Tak ako každý rok, i v tomto roku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala pre svojich uchádzačov Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka a literatúry pripravila

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107741
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
472
1446
3178
4005
1107741

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 10:03

Free Joomla! template by Age Themes