Dnes je .
Konferencia MPC 2018

V súvise so stým výročím od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom kultúry v Revúcej 14. - 15. februára 2018 odbornú konferenciu. Zúčastnilo sa na nej 175 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska.

O cenu Samuela Cambela 2017

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlásili v roku 2017 prvý ročník prekladateľskej súťaže pre študentov slovenských a maďarských univerzít O cenu Samuela Cambela. Teší nás, že medzi ocenenými sa nachádza aj naša študentka Andrea Kosárová (2. ročník bakalárskeho štúdia, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a litertúry). Študentka získala osobitnú prémiu za preklad prózy z maďarčiny do slovenčiny. Študenti z našej katedry sa na tomto podujatí zúčastnili pod vedením PaedDr. Renáty Hlavatej, PhD.

Deň otvorených dverí 2018

Medzi pravidelné podujatia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre patrí celouniverzitný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. 2. 2018. Pre uchádzačov o štúdium slovenského jazyka a literatúry si už tradične pripravila program aj naša katedra. V tomto roku sa program niesol v duchu „Spoznaj slovenské nárečia“. V rámci štúdia slovenčiny sa totiž študenti zoznámia aj s touto oblasťou nášho národného jazyka. Na tomto podujatí si záujemcovia mohli overiť, či poznajú nárečové slová z rôznych regiónov Slovenska.

Litikon 2/2017

Redakcia literárnovedného časopisu Litikon, ktorý vydáva Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pripravila pre svojich čitateľov nové číslo. Jeho obsah tvorí okrem viacerých odborných štúdií anketa o českom literárnom kritikovi F. X. Šaldovi, rozsiahla séria článkov o súčasných podobách európskeho románu či rozhovor s básnikom, prekladateľom a literárnom vedcom prof. PhDr. Ján Zamborom, CSc.

Slovanofilm 2017

Z iniciatívy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry rusistiky prebiehal aj tento akademický rok na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre projekt s názvom Slovanofilm – premietanie filmov slovanských krajín. Od 6. do 29. novembra 2017 sa v UTA – univerzitnom tvorivom ateliéri premietali filmy z celkovo ôsmich slovanských krajín –Slovinska, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Poľska.

Vymenovanie docenta Brunclíka

Dňa 23. novembra 2017 vymenoval rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., nových docentov, medzi ktorými bol aj vyučujúci Katedry slovenského jazyka a literatúry PhDr. Jozef Brunclík, PhD. Obhajoba habilitačnej práce Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka) a habilitačná prednáška Literáti v propagandistickom periodiku Front a vlasť z obdobia vojnovej Slovenskej republiky sa uskutočnili 3. októbra 2017.

LITA magazín

Organizácia LITA, ktorá pomáha autorom starať sa o ich práva a používateľom uľahčuje získať súhlas na použitie diel, uverejnila na stránkach svojho magazínu rozhovor s pedagogičkou našej katedry Mgr. Veronikou Rácovou, PhD. Táto organizácia minulý rok na pozvanie doktorky Rácovej pripravila na pôde našej katedry prednášku na tému autorských práv v literatúre. Rozhovor si môžete prečítať TU.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376716
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
2443
531
4334
6211
1376716

Vaša IP: 44.212.96.86
08. 12. 2023 22:43

Free Joomla! template by Age Themes