Dnes je .
Litikon 2/2017

Redakcia literárnovedného časopisu Litikon, ktorý vydáva Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pripravila pre svojich čitateľov nové číslo. Jeho obsah tvorí okrem viacerých odborných štúdií anketa o českom literárnom kritikovi F. X. Šaldovi, rozsiahla séria článkov o súčasných podobách európskeho románu či rozhovor s básnikom, prekladateľom a literárnom vedcom prof. PhDr. Ján Zamborom, CSc.

Slovanofilm 2017

Z iniciatívy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry rusistiky prebiehal aj tento akademický rok na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre projekt s názvom Slovanofilm – premietanie filmov slovanských krajín. Od 6. do 29. novembra 2017 sa v UTA – univerzitnom tvorivom ateliéri premietali filmy z celkovo ôsmich slovanských krajín –Slovinska, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Poľska.

Vymenovanie docenta Brunclíka

Dňa 23. novembra 2017 vymenoval rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., nových docentov, medzi ktorými bol aj vyučujúci Katedry slovenského jazyka a literatúry PhDr. Jozef Brunclík, PhD. Obhajoba habilitačnej práce Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka) a habilitačná prednáška Literáti v propagandistickom periodiku Front a vlasť z obdobia vojnovej Slovenskej republiky sa uskutočnili 3. októbra 2017.

LITA magazín

Organizácia LITA, ktorá pomáha autorom starať sa o ich práva a používateľom uľahčuje získať súhlas na použitie diel, uverejnila na stránkach svojho magazínu rozhovor s pedagogičkou našej katedry Mgr. Veronikou Rácovou, PhD. Táto organizácia minulý rok na pozvanie doktorky Rácovej pripravila na pôde našej katedry prednášku na tému autorských práv v literatúre. Rozhovor si môžete prečítať TU.

Katolícka moderna vo vysielaní televízie LUX

V pondelok 30. októbra 2017 sa pedagóg našej katedry PhDr. Jozef Brunclík, PhD., zúčastnil diskusnej relácie s názvom V Samárii pri studni v televízii Lux. Témou relácie bola slovenská katolícka moderna. V relácii diskutoval aj PhDr. Ján Gallik, PhD., náš absolvent, súčasný riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ako aj renomovaný literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Hostia relácie predstavili formovanie tejto literárnej skupiny, jej predstaviteľov, ale i nasledovníkov. Reláciu si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

Matičná esej 2017

Matica slovenská pravidelne vyhlasuje celoslovenskú súťaž určenú študentom vysokých škôl Matičná esej. Každoročne sa v nej úspešne umiestňujú študenti našej katedry. Aj v tomto roku získala prvé miesto naša študentka – Ing. Alexandra Kubišová (učiteľstvo SJL a estetiky, externé štúdium). V tomto roku sa študenti pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana zamýšľali nad odkazom tejto významnej osobnosti slovenských dejín dnešku. Odovzdanie ocenení sa konalo v Knižnici Juraja Fándlyho počas Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Víťaznú esej študentky Alexandry Kubišovej si môžete prečítať TU.

Účasť profesora Kralčáka na zasadnutí Gramatickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

V dňoch 25. – 27. 9. 2017 sa prof. Ľ. Kralčák zúčastnil na zasadnutí Komisie pre gramatickú stavbu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktoré sa konalo v Nemeckej spolkovej republike pod záštitou Univerzity v Tübingene. Zasadnutie bolo spojené s dvojdňovou konferenciou a zúčastnilo sa na ňom 16 stálych členov komisie, reprezentujúcich jednotlivé slovanské krajiny a jazyky. Prof. Kralčák, zastupujúci v tejto komisii Slovenskú republiku, prezentoval tému Gramatické aspekty rytmického krátenia v slovenčine.

Cena rektora UKF v Nitre pre docenta Martina Pukanca

V pondelok 18. septrembra 2017 bol v Aule UKF v Nitre slávnostne otvorený akademický rok 2017/2018. Pri tejto príležitosti rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., každoročne udeľuje Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť. Vyjadrujeme potešenie, že v tomto roku bol medzi ocenenými aj doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD., a to za monografiu Histoire du royal Pays slovaque, vydanú vo Francúzsku.
Monografické dielo Histoire du royal Pays slovaque: de l’Indépendance aux États-Désunis d’Autriche-Hongrie predstavuje prierez dejinami tej časti strednej Európy, ktorá sa neskôr stala habsburskou monarchiou, od kmeňového zriadenia až po rok 1918, pričom osobitná pozornosť

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270614
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
695
363
2713
4594
1270614

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 12:08

Free Joomla! template by Age Themes