Dnes je .
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Slovanofilm 2017

Z iniciatívy doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Katedry slovenského jazyka a literatúry a Katedry rusistiky prebiehal aj tento akademický rok na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre projekt s názvom Slovanofilm – premietanie filmov slovanských krajín. Od 6. do 29. novembra 2017 sa v UTA – univerzitnom tvorivom ateliéri premietali filmy z celkovo ôsmich slovanských krajín –Slovinska, Chorvátska, Srbska, Macedónska, Bulharska, Ruska, Ukrajiny a Poľska.

Vymenovanie docenta Brunclíka

Dňa 23. novembra 2017 vymenoval rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., nových docentov, medzi ktorými bol aj vyučujúci Katedry slovenského jazyka a literatúry PhDr. Jozef Brunclík, PhD. Obhajoba habilitačnej práce Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka) a habilitačná prednáška Literáti v propagandistickom periodiku Front a vlasť z obdobia vojnovej Slovenskej republiky sa uskutočnili 3. októbra 2017.

LITA magazín

Organizácia LITA, ktorá pomáha autorom starať sa o ich práva a používateľom uľahčuje získať súhlas na použitie diel, uverejnila na stránkach svojho magazínu rozhovor s pedagogičkou našej katedry Mgr. Veronikou Rácovou, PhD. Táto organizácia minulý rok na pozvanie doktorky Rácovej pripravila na pôde našej katedry prednášku na tému autorských práv v literatúre. Rozhovor si môžete prečítať TU.

Katolícka moderna vo vysielaní televízie LUX

V pondelok 30. októbra 2017 sa pedagóg našej katedry PhDr. Jozef Brunclík, PhD., zúčastnil diskusnej relácie s názvom V Samárii pri studni v televízii Lux. Témou relácie bola slovenská katolícka moderna. V relácii diskutoval aj PhDr. Ján Gallik, PhD., náš absolvent, súčasný riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ako aj renomovaný literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Hostia relácie predstavili formovanie tejto literárnej skupiny, jej predstaviteľov, ale i nasledovníkov. Reláciu si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

Matičná esej 2017

Matica slovenská pravidelne vyhlasuje celoslovenskú súťaž určenú študentom vysokých škôl Matičná esej. Každoročne sa v nej úspešne umiestňujú študenti našej katedry. Aj v tomto roku získala prvé miesto naša študentka – Ing. Alexandra Kubišová (učiteľstvo SJL a estetiky, externé štúdium). V tomto roku sa študenti pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana zamýšľali nad odkazom tejto významnej osobnosti slovenských dejín dnešku. Odovzdanie ocenení sa konalo v Knižnici Juraja Fándlyho počas Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Víťaznú esej študentky Alexandry Kubišovej si môžete prečítať TU.

Účasť profesora Kralčáka na zasadnutí Gramatickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

V dňoch 25. – 27. 9. 2017 sa prof. Ľ. Kralčák zúčastnil na zasadnutí Komisie pre gramatickú stavbu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktoré sa konalo v Nemeckej spolkovej republike pod záštitou Univerzity v Tübingene. Zasadnutie bolo spojené s dvojdňovou konferenciou a zúčastnilo sa na ňom 16 stálych členov komisie, reprezentujúcich jednotlivé slovanské krajiny a jazyky. Prof. Kralčák, zastupujúci v tejto komisii Slovenskú republiku, prezentoval tému Gramatické aspekty rytmického krátenia v slovenčine.

Cena rektora UKF v Nitre pre docenta Martina Pukanca

V pondelok 18. septrembra 2017 bol v Aule UKF v Nitre slávnostne otvorený akademický rok 2017/2018. Pri tejto príležitosti rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., každoročne udeľuje Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť. Vyjadrujeme potešenie, že v tomto roku bol medzi ocenenými aj doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD., a to za monografiu Histoire du royal Pays slovaque, vydanú vo Francúzsku.
Monografické dielo Histoire du royal Pays slovaque: de l’Indépendance aux États-Désunis d’Autriche-Hongrie predstavuje prierez dejinami tej časti strednej Európy, ktorá sa neskôr stala habsburskou monarchiou, od kmeňového zriadenia až po rok 1918, pričom osobitná pozornosť

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2017

Dlhodobá intenzívna spolupráca našej katedry so Základnou školou s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave sa prejavuje v rôznych oblastiach. Jednou z foriem spolupráce je aj aktívne zapojenie viacerých pedagógov našej katedry do celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá je registrovaná na MŠVVaŠ SR a ktorej už ôsmy ročník sa v tomto roku uskutočnil. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 9. júna 2017. Premiéru mala nová kategória, ponúkajúca možnosť poslať súťažné príspevky vo forme videí a prezentácií. Z tohtoročných vyhlásených tém bol najväčší záujem o tému Kedysi a dnes. Deň školy začal tvorivými dielňami a prednáškami pre

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1194028
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
126
531
1619
4064
1194028

Vaša IP: 44.211.239.1
09. 02. 2023 02:52

Free Joomla! template by Age Themes