Dnes je .
Beseda s Matúšom Mikšíkom

V piatok 31. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre uskutočnila moderovaná beseda s Mgr. Matúšom Mikšíkom na tému Redigovanie periodika Knižná revue a internetového portálu literat.sk. Rozhovor moderovali PhDr. Jozef Brunclík, PhD. a Mgr. Veronika Rácová, PhD. Niekoľko minút pred 11,00 hod. sa miestnosť ŠTF 129 naplnila očakávaním v podobe študentov našej univerzity. V hojnom počte sa besedy zúčastnili najmä študenti študijného programu editorstvo a vydavateľská prax, ale nechýbali ani zástupcovia iných študijných programov. Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra, na ktorej sa podieľali všetci

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2017

V stredu 29. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnila Študentská vedecká, odborná a umelecké činnosť 2017. Do tohto podujatia sa, tak ako každý rok, zapojila aj naša katedra. V tomto roku si mohla porota, zložená z vyučujúcich katedry, vypočuť a pozrieť prezentácie naozaj pestrých tém. Na úvod sme ocenili víťazku súťaže O najlepší plagát na ŠVOUČ, ktorý vytvorila Jana Šulková (3. r. EVPb). Dana Koľová (3. r. SJRJb) sa vo svojom príspevku venovala pôvodu chotárnych názvov svojej obce Oľšov. Porotu a súťažiacich zaujala nielen pútavou prezentáciou, ale aj zaujímavými nahrávkami informátorov, od ktorých získavala informácie o pôvode daných

Deň otvorených dverí 2017

Vo štvrtok 16. februára 2017 sa na UKF v Nitre otvorili dvere pre všetkých záujemcov o štúdium na našej univerzite. Program pre uchádzačov o štúdium slovenčiny si pripravili aj sesterské katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré spoločne zabezpečujú štúdium učiteľského, ale i neučiteľského štúdia slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúci, doktorandi, ale i študenti si pre uchádzačov pripravili bohatý program, v rámci ktorého mohli záujemcovia o štúdium získať nielen informácie o ponúkaných študijných programoch, ale aj o rôznych aktivitách, ktoré obe katedry pre svojich študentov pripravujú. Pre uchádzačov bola určite prínosná

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376776
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
2503
531
4394
6271
1376776

Vaša IP: 44.212.96.86
08. 12. 2023 23:21

Free Joomla! template by Age Themes