Dnes je .
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.

Publikácia Ortoepia západoslovanských jazykov (praktické cvičenia) na precvičenie štandardizovanej výslovnosti v českom, poľskom a slovenskom jazyku je výsledkom prvého roku riešenia rovnomenného projektu Medzinárodného vyšehradského fondu. Cvičebnica je určená na nácvik najdôležitejších javov segmentálnej a suprasegmentálnej povahy, pričom využiť ju môžu nielen učiaci sa ten-ktorý jazyk, ale aj záujemcovia o kultivovaný hovorený prejav svojho materinského jazyka.

V ďalšej etape sa realizuje cyklus workshopov pre študentov slavistických odborov na každom z troch uvedených pracovísk. V novembri 2019 sa uskutočnila výučba s využitím novej cvičebnice na Varšavskej univerzite, v marci 2020 sa zrealizujú workshopy na FF UKF v Nitre a v apríli 2020 na PF OU v Ostrave. Lektormi sú samotní riešitelia projektu Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D., dr. Milena Hebal-Jezierska a PhDr. Marcel Olšiak, PhD., ktorí zároveň pripravujú vydanie kolektívnej monografie, záverečného výstupu projektu.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu: https://pdf.osu.cz/23612/ortoepie-zapadoslovanskych-jazyku/

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1221096
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
363
773
373
15084
1221096

Vaša IP: 34.239.173.144
27. 03. 2023 16:43

Free Joomla! template by Age Themes