Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Týždeň vedy a techniky 2018

UKF v Nitre sa každoročne zapája do celoslovenského Týždňa vedy a techniky. V rámci tohto podujatia zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného slovenského jazykovedcu Jána Kačalu na tému Syntax konštrukcií s posesívnym významom. Sekcia slovenskej literatúry zase zorganizovala stretnutie s prozaikom Petrom Juščákom, na ktorom sa záujemcovia mohli dozvedieť viac zo zákulisia autorovej tvorby.

Ocenenie študentky Dany Koľovej

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. septembra 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. Ocenená bola aj naša študentka Bc. Dana Koľová (na fotografii prvá sprava) za prácu Výskum terénnych názvov obce Torysa (školiteľ: Mgr. Tomáš Bánik, PhD.). Ocenenej študentke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

Aj v súčasnosti je potrebné oživovať cyrilo-metodskú tradíciu a nadväzovať na ňu, pretože priniesla hodnoty potrebné na ďalší rozvoj duchovnej a jazykovo-kultúrnej obnovy nášho národa, ako aj národov Európy. Toho dôkazom je spolupráca Jazykového odboru Matice slovenskej s Maticou velehradskou, ktorej vyvrcholením v poslednom období bol projekt Spoznávanie a propagácia kultúrneho a jazykového dedičstva. V rámci projektu sa obe inštitúcie podieľali na prijatí francúzskej delegácie (občianskeho združenia z oblasti Avignonu), usilujúcej sa prostredníctvom Cyrilo-metodskej cesty zjendotiť národy Európy.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2018

Naša katedra už dlhodobo spolupracuje so ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave. Jednou z oblastí spolupráce je aj participácia na organizácii celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. V piatok 8. júna 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže. Víťazov jednotlivých kategórií vyberala zo 784 prác (z toho 590 vo výtvarnej, 162 v literárnej a 32 v literárnej časti) odborná porota pod vedením prof. PaedDr. Ľubomíra Kralčáka, PhD., vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre.

Ocenenie víťazov ŠVOUČ 2018

V stredu 25. 4. 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo ocenenie víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2018. Diplom úspešným účastníkom odovzdal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Autorkám víťazných prác z Katedry slovenského jazyka a literatúry srdečne blahoželáme!

Oznamy katedry

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Štefánikova 67

949 74 Nitra

e-mail: ksjl@ukf.sk

tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

248481
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
277
654
931
14757
248481

Vaša IP: 54.147.152.6
20. 11. 2018 12:35

Free Joomla! template by Age Themes