Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Cena rektora 2018

Dňa 29. novembra 2018 ocenil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Cenou rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017 pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. Medzi ocenenými bol aj člen Katedry slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., za básnickú zbierku Muž na peróne. Pánovi docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa

Týždeň vedy a techniky 2018

UKF v Nitre sa každoročne zapája do celoslovenského Týždňa vedy a techniky. V rámci tohto podujatia zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného

Ocenenie študentky Dany Koľovej

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. septembra 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. Ocenená bola aj naša študentka Bc. Dana Koľová (na fotografii prvá sprava) za prácu Výskum terénnych

Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

Aj v súčasnosti je potrebné oživovať cyrilo-metodskú tradíciu a nadväzovať na ňu, pretože priniesla hodnoty potrebné na ďalší rozvoj duchovnej a jazykovo-kultúrnej obnovy nášho národa, ako aj národov Európy. Toho dôkazom je spolupráca Jazykového odboru Matice slovenskej s Maticou velehradskou, ktorej vyvrcholením v poslednom období bol projekt Spoznávanie a propagácia

Oznamy katedry

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Štefánikova 67

949 74 Nitra

e-mail: ksjl@ukf.sk

tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

266028
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
296
804
1100
11181
266028

Vaša IP: 18.212.93.234
18. 12. 2018 11:59

Free Joomla! template by Age Themes