Exkurzia na Nitrianskom hrade a v Diecéznom múzeu

Skúškové obdobie zimného semestra 2023/2024 sa nám pomaly chýli ku koncu a pred nami je výučbové obdobie letného semestra. My si však teraz niekoľkými článkami a fotografiami pripomenieme, aké aktivity sme pre študentky a študentov počas zimného semestra pripravili. V rámci predmetu Staršia slovenská literatúra sa študentky a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia zúčastnili 24. a 25. októbra 2023 spolu s pani docentkou Laukovou odborného výkladu v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade.

Prednášky profesora Bauera

Začiatok tretieho októbrového týždňa v zimnom semestri 2023/2024 bol pre študentov i zamestnancov Katedry slovanských filológií v znamení prítomnosti prof. PaedDr. Michala Bauera, PhD., z Ústavu bohemistiky Filozofickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Na našu univerzitu zavítal už v septembri ako jeden z účastníkov medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Literáti v službe propagandy.

Literáti v službách propagandy

V utorok 5. septembra 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia pod názvom Literáti v službe propagandy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana fakulty prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., a hostilo osobnosti vedy z domáceho prostredia i zo zahraničia. Organizáciu konferencie zabezpečil tím v zložení doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., a Mgr. Janka Florková.

Matičná esej 2023

V rámci ďalšieho návratu k predchádazjúcemu akademickému roku prinášame článok o slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Matičná esej, v ktorej nás opäť úspešne reprezentovali našu študenti. Matica slovenská, v rámci najstaršieho literárneho podujatia na Slovensku Slovesná jar, zorganizovala dňa 8. júna 2023 v aule Biblickej školy v Martine podujatie pod názvom Literatúra v čase.

Free Joomla! template by Age Themes