Dnes je .
Prednášky profesora Bauera

Začiatok tretieho októbrového týždňa v zimnom semestri 2023/2024 bol pre študentov i zamestnancov Katedry slovanských filológií v znamení prítomnosti prof. PaedDr. Michala Bauera, PhD., z Ústavu bohemistiky Filozofickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Na našu univerzitu zavítal už v septembri ako jeden z účastníkov medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Literáti v službe propagandy.

Literáti v službách propagandy

V utorok 5. septembra 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia pod názvom Literáti v službe propagandy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana fakulty prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., a hostilo osobnosti vedy z domáceho prostredia i zo zahraničia. Organizáciu konferencie zabezpečil tím v zložení doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., a Mgr. Janka Florková.

Matičná esej 2023

V rámci ďalšieho návratu k predchádazjúcemu akademickému roku prinášame článok o slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Matičná esej, v ktorej nás opäť úspešne reprezentovali našu študenti. Matica slovenská, v rámci najstaršieho literárneho podujatia na Slovensku Slovesná jar, zorganizovala dňa 8. júna 2023 v aule Biblickej školy v Martine podujatie pod názvom Literatúra v čase.

Stretnutie s editorkami portálu Žilinak.sk

Hoci už máme leto, ktoré naše študentky a naši študenti využívajú primárne na oddych či brigády, ešte stále v nás doznieva mnoho zážitkov z rôznych aktivít letného semestra 2022/2023. V rámci poobhliadnutia sa za uplynulým semestrom prinášame článok študentky editorstva a vydavateľskej praxe reflektujúci dojmy zo stretnutia s editorkami internetového portálu Žilinak.sk, ktoré sa uskutočnilo v apríli.

ŠVOUČ 2023

Dňa 29. 3. 2023 sa na Oddelení slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF konalo tradičné vedecko-umelecké podujatie s názvom Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, viac známe ako ŠVOUČ-ka. Súťažiaci sa mohli prezentovať vedeckými prácami zo slovakistiky alebo výsledkami vlastných umeleckých snáh. Okrem možnosti verejne obhajovať výsledky svojej práce a získať finančné štipendium ich motivovala aj skutočnosť, že sa mohli konfrontovať so spätnou väzbou zo strany školiteľov a oponentov a nadobudnúť tak skúsenosti i nové poznatky.

Literárny večer 2022

V utorok večer 22. 11. 2022 sa v priestoroch študentského divadla VYDI uskutočnilo podujatie s názvom Literárny večer, ktoré vzniklo v rámci spolupráce VYDI so študentmi z Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. S autorskou tvorbou sa predstavili študenti editorstva a vydavateľskej praxe, ale aj

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376822
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
3
2546
4440
6317
1376822

Vaša IP: 44.212.96.86
09. 12. 2023 00:02

Free Joomla! template by Age Themes