Logo Katedry slovanských filológií

Milé študentky, milí študenti, milé kolegyne, milí kolegovia, všetci naši spolupracovníci, priaznivci a návštevníci, oznamujeme Vám, že bola spustená nová webová stránka Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Stránka je prístupná na tomto odkaze. Tešíme sa na Vás na novej webovej lokalite! :-)

Exkurzia na Nitrianskom hrade a v Diecéznom múzeu

Skúškové obdobie zimného semestra 2023/2024 sa nám pomaly chýli ku koncu a pred nami je výučbové obdobie letného semestra. My si však teraz niekoľkými článkami a fotografiami pripomenieme, aké aktivity sme pre študentky a študentov počas zimného semestra pripravili. V rámci predmetu Staršia slovenská literatúra sa študentky a študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia zúčastnili 24. a 25. októbra 2023 spolu s pani docentkou Laukovou odborného výkladu v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade.

Prednášky profesora Bauera

Začiatok tretieho októbrového týždňa v zimnom semestri 2023/2024 bol pre študentov i zamestnancov Katedry slovanských filológií v znamení prítomnosti prof. PaedDr. Michala Bauera, PhD., z Ústavu bohemistiky Filozofickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Na našu univerzitu zavítal už v septembri ako jeden z účastníkov medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie Literáti v službe propagandy.

Literáti v službách propagandy

V utorok 5. septembra 2023 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala medzinárodná interdisciplinárna konferencia pod názvom Literáti v službe propagandy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana fakulty prof. PhDr. Martina Hetényiho, PhD., a hostilo osobnosti vedy z domáceho prostredia i zo zahraničia. Organizáciu konferencie zabezpečil tím v zložení doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., a Mgr. Janka Florková.

Free Joomla! template by Age Themes