Mobility pre študentov

Milé študentky, milí študenti,

počas štúdia máte možnosti absolvovať študijný pobyt v zahraničí. Tieto pobyty sa realizujú v rámci programu Erasmus+. Všetky dôležité informácie o programe Erasmus+ sú zverejnené na webovej stránke UKF.

Aktuálne výzvy:

Výzva programu Erasmus+ na akademický rok 2021/2022

Prihlasovanie je realizované prostredníctvom aplikácie StudyAbroad. Po prihlásení je potrebné e-mailom kontaktovať zastupujúcu katedrovú koordinátorku mobilít PhDr. J. Nemčekovú, PhD. Po ukončení prihlasovania bude na katedre zorganizované výberové konanie (o termíne budete informovaní).

Mobilitu môžu absolvovať študenti dennej aj externej formy štúdia vo všetkých stupňoch (Bc., Mgr. aj PhD.).

Dôležité dokumenty:

Free Joomla! template by Age Themes