Ponuka študijných programov

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF ponúka štúdium v nasledovných študijných programoch:

Bakalárske študijné programy:

  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii s druhým predmetom z ponuky Filozofickej fakulty alebo ostatných fakúlt UKF v Nitre) – denná aj externá forma,
  • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii s druhým jazykom: anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk) – len denná forma,
  • editorstvo a vydavateľská prax – len denná forma štúdia.

Magisterské študijné programy:

  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii s druhým predmetom z ponuky Filozofickej fakulty alebo ostatných fakúlt UKF v Nitre) – denná aj externá forma,
  • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii s druhým jazykom: anglický, francúzsky, nemecký, ruský a španielsky jazyk) – len denná forma,
  • editorstvo a vydavateľská prax – len denná forma štúdia.

Doktorandské študijné programy:

  • slavistika – slovanské jazyky,
  • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr.

Ponuku študijných programov Oddelenia rusistiky Katedry slovanských filológií nájdete TU.

Všetky akreditované študijné programy na Filozofickej fakulte UKF v Nitre sú zverejnené TU.

Free Joomla! template by Age Themes