Sviečka

Dňa 13. 5. 2023 sme sa dozvedeli veľmi smutnú zvesť. Vo veku deväťdesiat rokov nás navždy opustil profesor Ábel Kráľ. Prof. PhDr. Ábel Kráľ, DrSc., sa narodil 17. 8. 1932 v Novej Bani. Po štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa stal pracovníkom Kabinetu fonetiky FF UK v Bratislave, kde pracoval až do r. 1989, pričom od r. 1971 bol jeho vedúci. Toto obdobie malo zásadný význam pre jeho vedecké etablovanie sa nielen v domácom, ale aj v zahraničnom lingvistickom kontexte (v r. 1965 – 1968 absolvoval lektorát slovenského jazyka v Slovanskom ústave univerzity v Kolíne nad Rýnom, v r. 1969 – 1971 to bol študijný pobyt v Ústave fonetiky a komunikácie univerzity v Bonne a v r. 1983 – 1984 v Ústave fonetiky univerzity v Kolíne nad Rýnom).

Sviečka

S veľkým žiaľom v srdci sme prijali oznámenie, že nás 15. októbra 2022 vo veku 44 rokov opustil náš dlhoročný kolega a priateľ PhDr. Marián Macho, PhD. Na pôvodnej Katedre slovenského jazyka FF UKF v Nitre pôsobil v rokoch 2003 – 2018. Od roku 2013 pôsobil ako lektor na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií v Pekingu. Aj vďaka jeho práci sa podarilo UKF nadviazať

Free Joomla! template by Age Themes