Online prednáška Varianty raných básní Vojtecha Mihálika (a ich digitálna prezentácia)

V rámci spolupráce Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre s Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave Vás pozývame na tretiu prednášku, na ktorej privítame nášho absolventa Mgr. Martina Navrátila, PhD. Témou prednášky budú Varianty raných básní Vojtecha Mihálika (a ich digitálna prezentácia). Stretnutie sa uskutoční 11. novembra 2020 o 11:00 cez platformu Zoom.
Odkaz na stretnutie nájdete TU.

Meeting ID: 980 9872 7685
Passcode: 281252

Monografia Vojtech MihálikAnotácia:

Monografia Martina Navrátila Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika: Varianty – Revízie – Interpretácie (2019) sa sústreďuje na interpretáciu textových posunov variantov 224 knižne publikovaných básní, ktoré majú svoj protovariant v rukopisných básňach z raného tvorivého štádia Vojtecha Mihálika z rokov 1942 až 1950. Básne vznikali v čase, keď sa Mihálik otvorene prihlasoval ku katolíckej moderne, a zároveň to bol čas, do ktorého po februári 1948 určujúco vstúpil vonkajší politický tlak, nútiaci človeka zaujať stanovisko k presadzujúcemu sa režimu. Veľká časť básní z tohto obdobia – neraz radikálne prepracovaných – bola prvý krát publikovaná až po tom, čo sa ich autor začal hlásiť k budovaniu komunistickej spoločnosti. Tento pohyb prezentuje digitálna edícia Vojtech Mihálik: Prepísané básne (1942 – 1950).

Krátka biografia:

Mgr. Martin Navrátil, PhD., ukončil doktorandské štúdium na Katedre slovenského jazyka a literatúry UKF v Nitre obhajobou dizertačnej práce Vojtech Mihálik – básnik známy i neznámy (Raná autorova tvorba). Od roku 2018 pôsobí v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Oddelení textológie a digitálnych projektov. Zameriava sa najmä na slovenskú poéziu 20. storočia a problematiku slovenskej textológie a edičnej praxe. Je autorom monografie Pramene ranej poézie Vojtecha Mihálika: Revízie - Varianty - Interpretácie (2019). 

Free Joomla! template by Age Themes