V rámci projektu APVV Dynamika a perspektívy súčasnej slovenčiny ako menšinového jazyka v prostredí srbskej Vojvodiny sa dňa 23. 10. 2019 sa konal v Novom Sade prvý workshop, na ktorom došlo k zjednoteniu teoretických východísk a ohraničeniu predmetu výskumu v rámci celého riešiteľského kolektívu. Druhé pracovné stretnutie sa uskutočnilo 5. 11. 2019 v Nitre a jeho výstupom bolo zladenie efektívnych metodických postupov na zhromažďovanie, triedenie a analýzu získaného jazykového materiálu z hľadiska skúmanej jazykovej štruktúry (orientácia na výskyt jazykových špecifík podľa jednotlivých jazykových rovín), ale aj z hľadiska rozvrhnutia prác podľa konkrétnych oblastí výskytu skúmaných textových zdrojov a typov médií. Prinášame fotogalériu z uvedených pracovných stretnutí.

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery

Free Joomla! template by Age Themes