Online prednáška Slovenská moderna v súvislostiach

Milé študentky, milí študenti,

už túto stredu 25. novembra sa o 11:00 môžete tešiť na ďalšiu zo série prednášok, ktorú Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre organizuje s Ústavom slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Mgr. Dana Hučková, CSc. nám priblíži slovenskú literárnu modernu v širších súvislostiach. Link na podujatie nájdete TU.

Meeting ID: 967 0698 3028
Passcode: 398795

Anotácia:

Slovenská moderna je ustálené literárnohistorické označenie modernisticky orientovanej tvorby z obdobia prelomu 19. a 20. storočia: prvé náznaky novej poetiky sa v slovenskej literatúre začali objavovať pred rokom 1900, vrcholnou fázou umeleckej prezentácie Slovenskej moderny boli roky 1905 – 1912, jej rezonancie pôsobili až do konca dvadsiatych rokov 20. storočia. Modernistické inovácie, spojené s novoromantickou a symbolistickou poetikou, impresionizmom, dekadenciou i protoexpresionizmom sa prejavili v poézii, próze aj dráme a formulovaním nového estetického programu na ne reagovala aj literárna kritika. Modernistické témy reflektovali nielen rôznorodé poetologické smerovania, ale tiež rôznorodé mimoumelecké dobové diskurzy. S ohľadom na to má zásadný význam pre porozumenie istej časti textov kategória kontextu. Zámerom prednášky je ukázať, ako mimoliterárne podmienky, okolnosti a dobové dilemy a rozpory vplývali na povahu súvekého umenia.

Dana HučkováDana Hučková (rod. Kršáková, 1965) je absolventkou odboru estetika a literárna veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1986 – 1991). Od ukončenia štúdií pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, od roku 2003 ako samostatná vedecká pracovníčka, v rokoch 2007 – 2019 ako riaditeľka inštitúcie. Od roku 2019 je vedeckou editorkou časopisu Slovenská literatúra. Vo svojej vedeckej práci sa zaoberá výskumom dejín slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia, najmä tvorbou Slovenskej moderny. Venuje sa tiež problematike slovenskej dolnozemskej literatúry a editorstvu. Je autorkou troch monografií: Dušan Dušek (2002), Hľadanie moderny (2009), Kontexty Slovenskej moderny (2014) a spolueditorkou kolektívnej monografie Modernizmus v pohybe (2019). V rámci výskumu Slovenskej moderny edične pripravila výber Ivan Krasko: Básnické dielo (2005) a antológiu Slovenská moderna (2011).

Free Joomla! template by Age Themes