Dnes je .

Online prednáška Kognitivívny prístup v literárnej vede

Milé študentky, milí študenti,

Kognitívny prístup v literárnej vede je názov prednášky, ktorú si pre vás pripravila na piatok 7. mája o 11.00 PhDr. Jana Kuzmíková, CSc., z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave.

Link na podujatie nájdete tu:

zoom.us/j/91777039772?pwd=L3lCcmtXVmVxL0xGVnVlN1o0WGhrQT09

O prednáške:

Kognitívny prístup v literárnej vede predpokladá existujúcu skutočnosť, ktorou je dynamická interakcia človeka s komplexným objektom umeleckej aj odbornej literatúry. Literatúra sa preto subsumuje pod literárnu komunikáciu a stáva sa súčasťou aktu literárnosti. Procesy literárnosti patria do kognitívnej architektúry, ktorá zahŕňa percepciu, jazyk a vtelesnenú myseľ. Materiálnou podmienkou vedomého subjektívneho prežívania sú neurónové procesy a ich architektúra vzniká na základe evolúcie. V takto určenom výskumnom prostredí nebuduje kognitívna literárna veda len na samotných konceptualizáciách literárnych javov a termínov, na interných manipuláciách s modelmi a symbolmi, ale operuje na reprezentáciách informácií (na konceptoch, obrazcoch, analógiách, pravidlách, tvrdeniach odvíjaných od percepcií), zaoberá sa nevedomými i vedomými parametrami v literárnych procesoch a javoch literárneho života.

Prednáška priblíži okolnosti vzniku a históriu kognitívnej literárnej vedy, jej epistemológiu, predmet výskumu, hlavné výskumné prístupy a okruhy (poddisciplíny). Súčasťou prednášky sú ilustratívne príklady z Kuzmíkovej vlastného výskumu.

O prednášajúcej:

PhDr. Jana Kuzmíková, CSc., pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Sústreďuje sa na výskum literatúry 20. storočia, v súčasnosti sa venuje aj kognitívnej literárnej vede. Publikovala knižné monografie František Švantner (V zákulisí naturizmu) (2000) a Modernizmus v tvorbe Ivana Horvátha (2006) a editovala aj komentované výbery z diela týchto dvoch autorov. Pripravila slovensko-českú kolektívnu monografiu Literatúra v kognitívnych súvislostiach (2014), ktorá uviedla do slovenského umenovedného prostredia základné aspekty a východiská kognitívnej literárnej vedy. Aktuálne pripravila pre vydavateľstvo VEDA samostatnú monografiu o kognitívnej literárnej vede, ktorá vyjde v tomto roku. Časopisecky, v zborníkoch a slovníkoch jej vyšlo približne dvesto štúdií, článkov, recenzií a hesiel. Prednášala a publikovala okrem Slovenska aj v pätnástich zahraničných krajinách.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1331331
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
112
813
4496
112
1331331

Vaša IP: 3.214.184.223
01. 10. 2023 03:49

Free Joomla! template by Age Themes