Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.

Textologický seminár II

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV vás pozývajú na Textologický seminár II.

Uskutoční sa vo štvrtok 18. novembra 2021 od 9.20 hod.

Link na podujatie: https://us06web.zoom.us/j/82849240137?pwd=R1hLU2ptWTBqcjZZbzAvdmVjOFZwdz09

Program:

Otvorenie 9:20 – 9:30

1. blok: 9:30 – 10:10

Dana Hučková, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Ženy Hany Gregorovej (1912, 1946).

Barbora Zlejšia, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Prozaická tvorba Štefana Krčméryho a problémy jej edičného sprístupňovania

Diskusia

10:10  – 10:30 Prestávka

2. blok: 10:30 – 11:30

Dušan Teplan, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre – Marián Kamenčík, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave

Korešpondencia slovenských nadrealistov ako textologický problém

Matúš Mikšík, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FIF UK v Bratislave

Interpretácia básnického prototextu Ivana Laučíka z listu Petrovi Repkovi (10. 9. 1970) a jeho variantov

Veronika Rácová, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre – Martin Navrátil, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Textová dynamika v dvoch variantoch skladby Jána Buzássyho Pláň (1970, 2012) – Pláň, hory (1982)

Diskusia

11:30 – 13:00 Prestávka na obed

3. blok: 13:00 – 13:40

Erika Brtáňová, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Edičný prístup k textom Mateja Markoviča st.  (1707 – 1762)

Lenka Rišková, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Prečo  a ako sprístupňovať básnické texty (nielen) príležitostného charakteru zo starších vývinových období?

Diskusia

13:40  – 14:00 Prestávka

4. blok: 14:00 – 15:00

Oľga Vaneková, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Edičné sprístupňovanie latinsky písaných diel staršej slovenskej literatúry (aktuálna situácia)

Martin Braxatoris, Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

Problémy kritického prekladu ranej slovanskej hymnografie

Libuša Bednáriková, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FIF UK v Bratislave

Premeny textu v preklade

Diskusia, záverečné zhrnutie

Seminár je organizovaný ako súčasť kolektívneho grantového projektu VEGA 1/0416/19 Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť.

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1026027
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
417
680
3930
18405
1026027

Vaša IP: 3.234.244.105
28. 05. 2022 12:21

Free Joomla! template by Age Themes