Dnes je .
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.

Prednáška Spisovateľ Dominik Tatarka v desaťročí 1959 – 1969

Milé študentky, milí študenti,

srdečne vás pozývame na prednášku Zory Pruškovej z Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave Spisovateľ Dominik Tatarka v desaťročí 1959 – 1969.

Online prednáška, ktorá je určená pre všetky ročníky, bude v piatok 19. novembra od 9:15 do 10:45 hod.

Link na podujatie nájdete tu:

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82344324517?pwd=QTBzUjR4WkFJbHhEK2RZQ1RGOXlIdz09

ID: 823 4432 4517
Heslo: 185159

Abstrakt : Dominik Tatarka patrí ku kľúčovým autorským osobnostiam 20. storočia. Zložitosť jeho osobného ľudského a občianskeho príbehu mala vždy priamu väzbu aj na literárne a esejistické dielo autora. V desaťročí, ktoré je predmetom prednášky, bol Tatarka úspešným prozaikom a esejistom s výrazným domácim ohlasom. Rovnako zaujímavé je však aj to, ako sa jeho prozaické počiatky posúvali na časopriestorovej osi nielen k novej estetike a etike písania, ale tiež ontologicky prehlbovali hranice písania v ich existenciálnom, výrazne subjektívne fungujúcom kóde umeleckej práce. Bolo zaujímavé pozorovať krajnosti a limity poetiky, ktorá si pre subjektívny výraz, aj za cenu deformity, hľadá vlastné výrazové možnosti. Prednáška, i keď to nie je explicitne uvedené, má ambíciu pôsobiť ako interpretačný „svorník“ medzi dielom Dominika Tatarku z prvého (40.roky) a ostatného (70-80. roky) tvorivého obdobia.

Ako si porozumieť s literatúrou

O autorke: Zora Prušková, PhDr., CSc.  (1958)  je literárna teoretička a kritička. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Ako textový interpret a  typológ  sa prednostne venuje problematike  autorských poetík a  literárnych žánrov v prozaických textov z druhej polovice 20. storočia. Je autorkou monografie Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky. Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú prózu (1993, 2008),  monografie Rudolf Sloboda (2001) a monografie Ako  si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze (2016). Ako spoluautorka sa podieľala na viacerých pedagogických a edičných projektoch. V rokoch 1993 – 2009 viedla semináre zo slovenskej a svetovej literatúry na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave.

Kontakt

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1069721
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
56
504
56
3750
1069721

Vaša IP: 35.168.110.128
08. 08. 2022 03:22

Free Joomla! template by Age Themes