Dnes je .

Konzultačné hodiny doc. Mgr. Veroniky Rácovej, PhD., sa vo štvrtok 8. 12. 2022 uskutočnia v zmenenom čase: od 10.00 – 11.00 hod.

Vďaka za pochopenie!

Katedra slovanských filológií, ktorá zabezpečuje externé štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry, prechádza na základe požiadaviek študentov od letného semestra 2022/2023 na rozširujúcom a externom štúdiu na kombinovanú on-line formu výučby. Kombinovanou on-line formou výučby bude katedra realizovať rozširujúce štúdium a výučbu externých programov (slovenský jazyk a literatúra – história, slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu) od akademického roka 2023/2024 natrvalo.

Erasmus+ semináre pre študentov Filozofickej fakulty UKF v Nitre sa uskutočnia 17. októbra 2022 v týchto časoch:

1. seminár: 9.15 hod., Hodžova 1, Akropola,
2. seminár: 13.00 hod., B. Slančíkovej 1, miestnosť B-106.

Predpokladaný čas trvania jedného seminára je 45 minút aj s diskusiou.

Poslucháči všetkých katedier sú srdečne pozvaní.

Aktuálne možnosti prihlasovania sa na Erasmus+ mobility v AR 2022/2023

Jazykové centrum zaniklo, no pracovná agenda a ponuka predmetov (cudzie jazyky najmä pre nefilologické odbory a slovenský jazyk pre cudzincov) sú naďalej aktuálne – podľa novej organizačnej štruktúry FF UKF pracovisko funguje v podobe Sekcie cudzích jazykov pri Katedre žurnalistiky a nových médií.

Inštruktáž pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia sa uskutoční v nasledovných termínoch:

  • študijný program editorstvo a vydavateľská prax: utorok 13. 9. 2022 o 13:00 hod. v prednáškovej miestnosti P-6,
  • študijné programy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) a slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii s cudzím jazykom): streda 14. 9. 2022 o 9:15 hod. v prednáškovej miestnosti P-6.

Katedroví tútori (študijní poradcovia) sú:

Mgr. Patrik Petráš, PhD. (slovenský jazyk)
PhDr. Martina Taneski, PhD. (slovenská literatúra)

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376723
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
2450
531
4341
6218
1376723

Vaša IP: 44.212.96.86
08. 12. 2023 22:49

Free Joomla! template by Age Themes