Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Projektové stretnutie v Oponiciach

V dňoch 24. 9. až 26. 9. 2019 sa uskutočnilo v Oponiciach pracovné stretnutie riešiteľov projektu KEGA č. 043UKF-4/2018 Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka. Zodpovednou riešiteľkou projektu je PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., spoluriešiteľmi sú prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PhDr. PaedDr.

Projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov

Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) podporujú úzku spoluprácu krajín V4, pričom dôležitou oblasťou sú aj vedecké projekty. Od júna 2019 sa realizuje dvojročný projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov (č. 2191006, v ktorom sú zapojení pracovníci z troch univerzít – koordinátorkou projektu je Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,

Workshop Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl

Dňa 10. októbra 2019 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry uskutočnil workshop pod názvom Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl s podtitulom Učím sa rozumieť tomu, čo čítam... Workshop bol orientovaný na zlepšovanie vzdelávacej praxe s literárnymi textami na úrovni 1. až 4. ročníka základných škôl. Poskytol praktické ukážky inovatívnych metód na

Cyrilo-metodské slávnosti 2019

Každoročne sa pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda konajú v Nitre Cyrilo-metodské slávnosti a letné oslavy Nitra, Milá Nitra. V rámci týchto podujatí sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila dňa 4. júla 2019 vedecká konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, na ktorej prednášali aj naši kolegovia: Prof. Ľubomír Kralčák

Univerzita v Černovciach

Na konferencii s názvom Variantnosť a kodifikácia slovanských spisovných jazykov: historické, teritoriálne, sociálne, štylistické aspekty v ukrajinskom meste Černovce (Černivci) sa ako člen Komisie pre slovanské spisovné jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov zúčastnil za Slovenskú republiku prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., z našej katedry. Vystúpil v sekcii Pravopisné normovanie

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107722
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
453
1446
3159
3986
1107722

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 09:37

Free Joomla! template by Age Themes