Dnes je .
Prednáška Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda 2019

Dňa 11.11.2019 zavítal na pôdu Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty našej univerzity jej absolvent PhDr. Marián Kamenčík, PhD., aby dnes, už z pozície vysokoškolského pedagóga a literárneho historika, predstavil svoju prácu a jej výsledky novej študentskej generácii. Ústrednou témou prednášky bol Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda, v

Projektové stretnutie v Oponiciach

V dňoch 24. 9. až 26. 9. 2019 sa uskutočnilo v Oponiciach pracovné stretnutie riešiteľov projektu KEGA č. 043UKF-4/2018 Jazyk ako text. Vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky a didaktiky slovenského jazyka. Zodpovednou riešiteľkou projektu je PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., spoluriešiteľmi sú prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PhDr. PaedDr.

Projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov

Projekty Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) podporujú úzku spoluprácu krajín V4, pričom dôležitou oblasťou sú aj vedecké projekty. Od júna 2019 sa realizuje dvojročný projekt MVF Ortoepia západoslovanských jazykov (č. 2191006, v ktorom sú zapojení pracovníci z troch univerzít – koordinátorkou projektu je Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,

Workshop Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl

Dňa 10. októbra 2019 sa na Katedre slovenského jazyka a literatúry uskutočnil workshop pod názvom Literárne praktikum pre 1. – 4. ročník základných škôl s podtitulom Učím sa rozumieť tomu, čo čítam... Workshop bol orientovaný na zlepšovanie vzdelávacej praxe s literárnymi textami na úrovni 1. až 4. ročníka základných škôl. Poskytol praktické ukážky inovatívnych metód na

Cyrilo-metodské slávnosti 2019

Každoročne sa pri príležitosti Sviatku sv. Cyrila a Metoda konajú v Nitre Cyrilo-metodské slávnosti a letné oslavy Nitra, Milá Nitra. V rámci týchto podujatí sa v Ponitrianskom múzeu v Nitre uskutočnila dňa 4. júla 2019 vedecká konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, na ktorej prednášali aj naši kolegovia: Prof. Ľubomír Kralčák

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270682
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
763
363
2781
4662
1270682

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 13:20

Free Joomla! template by Age Themes