Dnes je .
Vyhodnotenie súťaže Ako to vidím ja 2019

Obchodná akadémia v Šuranoch v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyhlásila v tomto školskom roku pre žiakov stredných škôl Nitrianskeho kraja pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika literárno-výtvarnú súťaž pod názvom Ako to vidím ja. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v priestoroch šurianskej synagógy dňa 17. mája 2019.

Diktátová olympiáda 2019

Mestské kolo Diktátovej olympiády sa uskutočnilo 16. 4. 2019 v priestoroch Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul v Leviciach, kde boli privítaní 35 súťažiaci, ktorí sa rozhodli zmerať si sily v pravopise. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvorili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka a druhú kategóriu žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.

Beseda s pracovníčkou zo spoločnosti LITA

O problematike súvisiacej s autorským právom prišla poslucháčom a poslucháčkam študijného programu editorstvo a vydavateľská prax porozprávať v piatok 8. marca 2019 na pozvanie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF Mgr. Lucia Miklasová zo spoločnosti LITA. Formou kvízu a besedy sa s nimi podelila o zaujímavosti z histórie autorského práva i so skúsenosťami

ŠVOUČ 2019

Súťaže vo vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti študentov sú tradičným podujatím organizovaným na univerzitnej pôde. I v tomto roku sa naša katedra zapojila do celofakultného podujatia ŠVOUČ, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019. Študenti prezentovali svoje práce v troch súťažných kategóriách: V rámci jazykovej sekcie

Deň otvorených dverí 2019

Je vzácnou zhodou okolností, že v tomto roku sme mohli propagovať štúdium slovenčiny práve na Deň materinského jazyka (21.2.2019). Tak ako každý rok, i v tomto roku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala pre svojich uchádzačov Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka a literatúry pripravila

Cena rektora 2018

Dňa 29. novembra 2018 ocenil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Cenou rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017 pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. Medzi ocenenými bol aj člen Katedry slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., za básnickú zbierku Muž na peróne. Pánovi docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376844
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
25
2546
4462
6339
1376844

Vaša IP: 44.212.96.86
09. 12. 2023 00:25

Free Joomla! template by Age Themes