Dnes je .
Beseda s pracovníčkou zo spoločnosti LITA

O problematike súvisiacej s autorským právom prišla poslucháčom a poslucháčkam študijného programu editorstvo a vydavateľská prax porozprávať v piatok 8. marca 2019 na pozvanie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF Mgr. Lucia Miklasová zo spoločnosti LITA. Formou kvízu a besedy sa s nimi podelila o zaujímavosti z histórie autorského práva i so skúsenosťami

ŠVOUČ 2019

Súťaže vo vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti študentov sú tradičným podujatím organizovaným na univerzitnej pôde. I v tomto roku sa naša katedra zapojila do celofakultného podujatia ŠVOUČ, ktoré sa uskutočnilo 13. marca 2019. Študenti prezentovali svoje práce v troch súťažných kategóriách: V rámci jazykovej sekcie

Deň otvorených dverí 2019

Je vzácnou zhodou okolností, že v tomto roku sme mohli propagovať štúdium slovenčiny práve na Deň materinského jazyka (21.2.2019). Tak ako každý rok, i v tomto roku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala pre svojich uchádzačov Deň otvorených dverí, v rámci ktorého si pre záujemcov o štúdium slovenského jazyka a literatúry pripravila

Cena rektora 2018

Dňa 29. novembra 2018 ocenil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Cenou rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017 pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. Medzi ocenenými bol aj člen Katedry slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., za básnickú zbierku Muž na peróne. Pánovi docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa

Týždeň vedy a techniky 2018

UKF v Nitre sa každoročne zapája do celoslovenského Týždňa vedy a techniky. V rámci tohto podujatia zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného

Ocenenie študentky Dany Koľovej

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. septembra 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. Ocenená bola aj naša študentka Bc. Dana Koľová (na fotografii prvá sprava) za prácu Výskum terénnych

Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

Aj v súčasnosti je potrebné oživovať cyrilo-metodskú tradíciu a nadväzovať na ňu, pretože priniesla hodnoty potrebné na ďalší rozvoj duchovnej a jazykovo-kultúrnej obnovy nášho národa, ako aj národov Európy. Toho dôkazom je spolupráca Jazykového odboru Matice slovenskej s Maticou velehradskou, ktorej vyvrcholením v poslednom období bol projekt Spoznávanie a propagácia

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270719
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
800
363
2818
4699
1270719

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 13:54

Free Joomla! template by Age Themes