Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Cena rektora 2018

Dňa 29. novembra 2018 ocenil rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Cenou rektora za vedeckú a umeleckú činnosť za rok 2017 pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzity. Medzi ocenenými bol aj člen Katedry slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., za básnickú zbierku Muž na peróne. Pánovi docentovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa

Týždeň vedy a techniky 2018

UKF v Nitre sa každoročne zapája do celoslovenského Týždňa vedy a techniky. V rámci tohto podujatia zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného

Ocenenie študentky Dany Koľovej

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. septembra 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. Ocenená bola aj naša študentka Bc. Dana Koľová (na fotografii prvá sprava) za prácu Výskum terénnych

Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

Aj v súčasnosti je potrebné oživovať cyrilo-metodskú tradíciu a nadväzovať na ňu, pretože priniesla hodnoty potrebné na ďalší rozvoj duchovnej a jazykovo-kultúrnej obnovy nášho národa, ako aj národov Európy. Toho dôkazom je spolupráca Jazykového odboru Matice slovenskej s Maticou velehradskou, ktorej vyvrcholením v poslednom období bol projekt Spoznávanie a propagácia

Ocenenie víťazov ŠVOUČ 2018

V stredu 25. 4. 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo ocenenie víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2018. Diplom úspešným účastníkom odovzdal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Autorkám víťazných prác z Katedry slovenského jazyka a literatúry srdečne blahoželáme!

Zábavný vedomostný kvíz 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil zábavný vedomostný kvíz určený pre všetky ročníky a odbory Katedry slovenského jazyka a literatúry. Sily si prišlo zmerať osem trojčlenných tímov, zložených zo študentov editorstva a vydavateľskej praxe, učiteľstva slovenského jazyka, prekladateľstva i jednoodborovej slovenčiny.

Literárny večer 2018

Pri príležitosti marca-mesiaca knihy, Svetového dňa poézie a 96. výročia narodenín amerického spisovateľa Jacka Kerouaca sme 15. marca 2018 zorganizovali literárny večer s názvom Nečíta(j)me iba v marci. V priestoroch Ultimate Shisha & Lounge Bar na Mostnej ulici v Nitre sa vlastnou básnickou tvorbou prezentovali študentky Katedry slovenského jazyka a literatúry – Kaja Runnová, Paťka RybanskáMária Pažmová.

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107758
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
489
1446
3195
4022
1107758

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 10:11

Free Joomla! template by Age Themes