Dnes je .
Ocenenie víťazov ŠVOUČ 2018

V stredu 25. 4. 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo ocenenie víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2018. Diplom úspešným účastníkom odovzdal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Autorkám víťazných prác z Katedry slovenského jazyka a literatúry srdečne blahoželáme!

Zábavný vedomostný kvíz 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil zábavný vedomostný kvíz určený pre všetky ročníky a odbory Katedry slovenského jazyka a literatúry. Sily si prišlo zmerať osem trojčlenných tímov, zložených zo študentov editorstva a vydavateľskej praxe, učiteľstva slovenského jazyka, prekladateľstva i jednoodborovej slovenčiny.

Literárny večer 2018

Pri príležitosti marca-mesiaca knihy, Svetového dňa poézie a 96. výročia narodenín amerického spisovateľa Jacka Kerouaca sme 15. marca 2018 zorganizovali literárny večer s názvom Nečíta(j)me iba v marci. V priestoroch Ultimate Shisha & Lounge Bar na Mostnej ulici v Nitre sa vlastnou básnickou tvorbou prezentovali študentky Katedry slovenského jazyka a literatúry – Kaja Runnová, Paťka RybanskáMária Pažmová.

ŠVOUČ 2018

Aj v tomto akademickom roku mali študenti našej katedry možnosť prezentovať výsledky svojich výskumov či svoje umelecké práce pred vyučujúcimi katedry, ako aj pred svojimi spolužiakmi. Študenti prezentovali súťažné práce v troch kategóriách: Jazykovedná práca (lingvistická sekcia), Literárnovedná práca a Umelecký text (poézia, próza, esej, dramatická práca). Tento ročník ŠVOUČ bol obohatený v lingvistickej sekcii o novinku – Cenu divákov, v rámci ktorej mali možnosť zvoliť najlepšiu prácu aj diváci, ktorí sa pri výbere zhodli s odbornou porotou.

Konferencia MPC 2018

V súvise so stým výročím od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku pripravilo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvom kultúry v Revúcej 14. - 15. februára 2018 odbornú konferenciu. Zúčastnilo sa na nej 175 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska.

O cenu Samuela Cambela 2017

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlásili v roku 2017 prvý ročník prekladateľskej súťaže pre študentov slovenských a maďarských univerzít O cenu Samuela Cambela. Teší nás, že medzi ocenenými sa nachádza aj naša študentka Andrea Kosárová (2. ročník bakalárskeho štúdia, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a litertúry). Študentka získala osobitnú prémiu za preklad prózy z maďarčiny do slovenčiny. Študenti z našej katedry sa na tomto podujatí zúčastnili pod vedením PaedDr. Renáty Hlavatej, PhD.

Deň otvorených dverí 2018

Medzi pravidelné podujatia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre patrí celouniverzitný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 15. 2. 2018. Pre uchádzačov o štúdium slovenského jazyka a literatúry si už tradične pripravila program aj naša katedra. V tomto roku sa program niesol v duchu „Spoznaj slovenské nárečia“. V rámci štúdia slovenčiny sa totiž študenti zoznámia aj s touto oblasťou nášho národného jazyka. Na tomto podujatí si záujemcovia mohli overiť, či poznajú nárečové slová z rôznych regiónov Slovenska.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270739
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
820
363
2838
4719
1270739

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 14:13

Free Joomla! template by Age Themes