Dnes je .
Týždeň vedy a techniky 2018

UKF v Nitre sa každoročne zapája do celoslovenského Týždňa vedy a techniky. V rámci tohto podujatia zorganizovali v utorok 6. 11. 2018 obe sekcie našej katedry zaujímavé akcie. Sekcia slovenského jazyka v spolupráci s nitrianskou pobočkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti a s Jazykovým odborom Matice slovenskej pripravila pre záujemcov prednášku renomovaného

Ocenenie študentky Dany Koľovej

Výbor sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí 27. septembra 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018. Ocenená bola aj naša študentka Bc. Dana Koľová (na fotografii prvá sprava) za prácu Výskum terénnych

Európsky rozmer cyrilo-metodskej tradície

Aj v súčasnosti je potrebné oživovať cyrilo-metodskú tradíciu a nadväzovať na ňu, pretože priniesla hodnoty potrebné na ďalší rozvoj duchovnej a jazykovo-kultúrnej obnovy nášho národa, ako aj národov Európy. Toho dôkazom je spolupráca Jazykového odboru Matice slovenskej s Maticou velehradskou, ktorej vyvrcholením v poslednom období bol projekt Spoznávanie a propagácia

Ocenenie víťazov ŠVOUČ 2018

V stredu 25. 4. 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo ocenenie víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2018. Diplom úspešným účastníkom odovzdal dekan Filozofickej fakulty prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Autorkám víťazných prác z Katedry slovenského jazyka a literatúry srdečne blahoželáme!

Zábavný vedomostný kvíz 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa uskutočnil zábavný vedomostný kvíz určený pre všetky ročníky a odbory Katedry slovenského jazyka a literatúry. Sily si prišlo zmerať osem trojčlenných tímov, zložených zo študentov editorstva a vydavateľskej praxe, učiteľstva slovenského jazyka, prekladateľstva i jednoodborovej slovenčiny.

Literárny večer 2018

Pri príležitosti marca-mesiaca knihy, Svetového dňa poézie a 96. výročia narodenín amerického spisovateľa Jacka Kerouaca sme 15. marca 2018 zorganizovali literárny večer s názvom Nečíta(j)me iba v marci. V priestoroch Ultimate Shisha & Lounge Bar na Mostnej ulici v Nitre sa vlastnou básnickou tvorbou prezentovali študentky Katedry slovenského jazyka a literatúry – Kaja Runnová, Paťka RybanskáMária Pažmová.

ŠVOUČ 2018

Aj v tomto akademickom roku mali študenti našej katedry možnosť prezentovať výsledky svojich výskumov či svoje umelecké práce pred vyučujúcimi katedry, ako aj pred svojimi spolužiakmi. Študenti prezentovali súťažné práce v troch kategóriách: Jazykovedná práca (lingvistická sekcia), Literárnovedná práca a Umelecký text (poézia, próza, esej, dramatická práca). Tento ročník ŠVOUČ bol obohatený v lingvistickej sekcii o novinku – Cenu divákov, v rámci ktorej mali možnosť zvoliť najlepšiu prácu aj diváci, ktorí sa pri výbere zhodli s odbornou porotou.

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376871
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
52
2546
4489
6366
1376871

Vaša IP: 44.212.96.86
09. 12. 2023 00:43

Free Joomla! template by Age Themes