Dnes je .
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2017

Dlhodobá intenzívna spolupráca našej katedry so Základnou školou s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave sa prejavuje v rôznych oblastiach. Jednou z foriem spolupráce je aj aktívne zapojenie viacerých pedagógov našej katedry do celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá je registrovaná na MŠVVaŠ SR a ktorej už ôsmy ročník sa v tomto roku uskutočnil. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 9. júna 2017. Premiéru mala nová kategória, ponúkajúca možnosť poslať súťažné príspevky vo forme videí a prezentácií. Z tohtoročných vyhlásených tém bol najväčší záujem o tému Kedysi a dnes. Deň školy začal tvorivými dielňami a prednáškami pre

Tri bodky

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutočnil v priestoroch ŠD Nitra 4. ročník neformálnej konferencie o slovenčine 3bodky, ktorú spoluorganizuje Katedra slovenského jazyka FF UKF na základe iniciatívy jej úspešných absolventiek Moniky Zbínovej a Márie Hrdličkovej, autoriek webového projektu Milujeme slovenčinu. Podujatie je typické rozdelením do dvoch častí. V prvom bloku odznie šesť prednášok, ktoré sú o slovenčine a jej uplatnení v rôznych pracovných sférach. Po prednáškovom bloku nasledujú workshopy, pričom ide predovšetkým o aplikáciu prezentovaných informácií priamo do praxe, určenú menšej skupine účastníkov, ktorých zaujme téma

Marián Macho

Dňa 1. mája odvysielala televízia Markíza v Televíznych novinách reportáž o vyučovaní slovenčiny na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií. Na tejto univerzite už štvrtý rok pôsobí pedagóg našej katedry PhDr. Marián Macho, PhD. Reportáž si môžete pozrieť na TOMTO ODKAZE (názov reportáže: V Číne po slovensky). Zároveň je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prvou univerzitou na Slovensku, ktorá uzavrela bilaterálnu dohodu o spolupráci s touto prestížnou univerzitou, ktorá je známa aj ako „kolíska diplomatov“. Uzavretie dohody, podpísanej v apríli 2017, je vyústením viacerých rokovaní o konkrétnych formách spolupráce, ktoré inicioval rektor UKF v Nitre

Reflexia kultúrno-spoločenských javov

Dňa 27. apríla 2017 sa v príjemnej komornej atmosfére  Univerzitného tvorivého ateliéru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil „nultý“ ročník doktorandskej konferencie Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov, ktorý by mal byť podľa organizátorov počiatkom tradície každoročných konferencií zaoberajúcich sa aktuálnymi problémami. Konferenciu s podporou svojich vedúcich svojpomocne pripravili doktorandi šiestich pracovísk Filozofickej fakulty (Katedra kulturológie, Katedra slovenskej literatúry, Katedra slovenského jazyka, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Katedra

Vyhodnotenie ŠVOUČ 2017

V stredu 3. mája 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo stretnutie dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., s úspešnými účastníkmi Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2017 a ich školiteľmi. V rámci tohto stretnutia odovzdal dekan fakulty úspešným umiestneným diplomy. Na Katedre slovenského jazyka FF UKF sa na prvom mieste umiestnila Bc. Veronika Vajnoráková (SJAJm, 2. r.) s prácou Intonácia vo vyučovaní slovenského jazyka  na 2. stupni ZŠ (školiteľ: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.). Druhé miesto získala Dominika Remiášová (EVPb, 3. r.) za prácu Logá vybraných slovenských

Beseda s Matúšom Mikšíkom

V piatok 31. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre uskutočnila moderovaná beseda s Mgr. Matúšom Mikšíkom na tému Redigovanie periodika Knižná revue a internetového portálu literat.sk. Rozhovor moderovali PhDr. Jozef Brunclík, PhD. a Mgr. Veronika Rácová, PhD. Niekoľko minút pred 11,00 hod. sa miestnosť ŠTF 129 naplnila očakávaním v podobe študentov našej univerzity. V hojnom počte sa besedy zúčastnili najmä študenti študijného programu editorstvo a vydavateľská prax, ale nechýbali ani zástupcovia iných študijných programov. Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra, na ktorej sa podieľali všetci

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2017

V stredu 29. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnila Študentská vedecká, odborná a umelecké činnosť 2017. Do tohto podujatia sa, tak ako každý rok, zapojila aj naša katedra. V tomto roku si mohla porota, zložená z vyučujúcich katedry, vypočuť a pozrieť prezentácie naozaj pestrých tém. Na úvod sme ocenili víťazku súťaže O najlepší plagát na ŠVOUČ, ktorý vytvorila Jana Šulková (3. r. EVPb). Dana Koľová (3. r. SJRJb) sa vo svojom príspevku venovala pôvodu chotárnych názvov svojej obce Oľšov. Porotu a súťažiacich zaujala nielen pútavou prezentáciou, ale aj zaujímavými nahrávkami informátorov, od ktorých získavala informácie o pôvode daných

Deň otvorených dverí 2017

Vo štvrtok 16. februára 2017 sa na UKF v Nitre otvorili dvere pre všetkých záujemcov o štúdium na našej univerzite. Program pre uchádzačov o štúdium slovenčiny si pripravili aj sesterské katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré spoločne zabezpečujú štúdium učiteľského, ale i neučiteľského štúdia slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúci, doktorandi, ale i študenti si pre uchádzačov pripravili bohatý program, v rámci ktorého mohli záujemcovia o štúdium získať nielen informácie o ponúkaných študijných programoch, ale aj o rôznych aktivitách, ktoré obe katedry pre svojich študentov pripravujú. Pre uchádzačov bola určite prínosná

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1270636
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
717
363
2735
4616
1270636

Vaša IP: 3.230.152.133
10. 06. 2023 12:29

Free Joomla! template by Age Themes