Dnes je .
Katolícka moderna vo vysielaní televízie LUX

V pondelok 30. októbra 2017 sa pedagóg našej katedry PhDr. Jozef Brunclík, PhD., zúčastnil diskusnej relácie s názvom V Samárii pri studni v televízii Lux. Témou relácie bola slovenská katolícka moderna. V relácii diskutoval aj PhDr. Ján Gallik, PhD., náš absolvent, súčasný riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, ako aj renomovaný literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc. Hostia relácie predstavili formovanie tejto literárnej skupiny, jej predstaviteľov, ale i nasledovníkov. Reláciu si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

Matičná esej 2017

Matica slovenská pravidelne vyhlasuje celoslovenskú súťaž určenú študentom vysokých škôl Matičná esej. Každoročne sa v nej úspešne umiestňujú študenti našej katedry. Aj v tomto roku získala prvé miesto naša študentka – Ing. Alexandra Kubišová (učiteľstvo SJL a estetiky, externé štúdium). V tomto roku sa študenti pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana zamýšľali nad odkazom tejto významnej osobnosti slovenských dejín dnešku. Odovzdanie ocenení sa konalo v Knižnici Juraja Fándlyho počas Národných matičných slávností, ktoré sa uskutočnili v dňoch 7. – 10. septembra 2017 v Trnave. Víťaznú esej študentky Alexandry Kubišovej si môžete prečítať TU.

Účasť profesora Kralčáka na zasadnutí Gramatickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov

V dňoch 25. – 27. 9. 2017 sa prof. Ľ. Kralčák zúčastnil na zasadnutí Komisie pre gramatickú stavbu slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktoré sa konalo v Nemeckej spolkovej republike pod záštitou Univerzity v Tübingene. Zasadnutie bolo spojené s dvojdňovou konferenciou a zúčastnilo sa na ňom 16 stálych členov komisie, reprezentujúcich jednotlivé slovanské krajiny a jazyky. Prof. Kralčák, zastupujúci v tejto komisii Slovenskú republiku, prezentoval tému Gramatické aspekty rytmického krátenia v slovenčine.

Cena rektora UKF v Nitre pre docenta Martina Pukanca

V pondelok 18. septrembra 2017 bol v Aule UKF v Nitre slávnostne otvorený akademický rok 2017/2018. Pri tejto príležitosti rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, PhD., každoročne udeľuje Cenu rektora za vedeckú a umeleckú činnosť. Vyjadrujeme potešenie, že v tomto roku bol medzi ocenenými aj doc. Mgr. Martin Pukanec, PhD., a to za monografiu Histoire du royal Pays slovaque, vydanú vo Francúzsku.
Monografické dielo Histoire du royal Pays slovaque: de l’Indépendance aux États-Désunis d’Autriche-Hongrie predstavuje prierez dejinami tej časti strednej Európy, ktorá sa neskôr stala habsburskou monarchiou, od kmeňového zriadenia až po rok 1918, pričom osobitná pozornosť

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 2017

Dlhodobá intenzívna spolupráca našej katedry so Základnou školou s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave sa prejavuje v rôznych oblastiach. Jednou z foriem spolupráce je aj aktívne zapojenie viacerých pedagógov našej katedry do celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorá je registrovaná na MŠVVaŠ SR a ktorej už ôsmy ročník sa v tomto roku uskutočnil. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 9. júna 2017. Premiéru mala nová kategória, ponúkajúca možnosť poslať súťažné príspevky vo forme videí a prezentácií. Z tohtoročných vyhlásených tém bol najväčší záujem o tému Kedysi a dnes. Deň školy začal tvorivými dielňami a prednáškami pre

Tri bodky

V sobotu 20. mája 2017 sa uskutočnil v priestoroch ŠD Nitra 4. ročník neformálnej konferencie o slovenčine 3bodky, ktorú spoluorganizuje Katedra slovenského jazyka FF UKF na základe iniciatívy jej úspešných absolventiek Moniky Zbínovej a Márie Hrdličkovej, autoriek webového projektu Milujeme slovenčinu. Podujatie je typické rozdelením do dvoch častí. V prvom bloku odznie šesť prednášok, ktoré sú o slovenčine a jej uplatnení v rôznych pracovných sférach. Po prednáškovom bloku nasledujú workshopy, pričom ide predovšetkým o aplikáciu prezentovaných informácií priamo do praxe, určenú menšej skupine účastníkov, ktorých zaujme téma

Marián Macho

Dňa 1. mája odvysielala televízia Markíza v Televíznych novinách reportáž o vyučovaní slovenčiny na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií. Na tejto univerzite už štvrtý rok pôsobí pedagóg našej katedry PhDr. Marián Macho, PhD. Reportáž si môžete pozrieť na TOMTO ODKAZE (názov reportáže: V Číne po slovensky). Zároveň je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prvou univerzitou na Slovensku, ktorá uzavrela bilaterálnu dohodu o spolupráci s touto prestížnou univerzitou, ktorá je známa aj ako „kolíska diplomatov“. Uzavretie dohody, podpísanej v apríli 2017, je vyústením viacerých rokovaní o konkrétnych formách spolupráce, ktoré inicioval rektor UKF v Nitre

Reflexia kultúrno-spoločenských javov

Dňa 27. apríla 2017 sa v príjemnej komornej atmosfére  Univerzitného tvorivého ateliéru Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil „nultý“ ročník doktorandskej konferencie Reflexia súčasných kultúrno-spoločenských javov, ktorý by mal byť podľa organizátorov počiatkom tradície každoročných konferencií zaoberajúcich sa aktuálnymi problémami. Konferenciu s podporou svojich vedúcich svojpomocne pripravili doktorandi šiestich pracovísk Filozofickej fakulty (Katedra kulturológie, Katedra slovenskej literatúry, Katedra slovenského jazyka, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Katedra

Vyhodnotenie ŠVOUČ 2017

V stredu 3. mája 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo stretnutie dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., s úspešnými účastníkmi Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2017 a ich školiteľmi. V rámci tohto stretnutia odovzdal dekan fakulty úspešným umiestneným diplomy. Na Katedre slovenského jazyka FF UKF sa na prvom mieste umiestnila Bc. Veronika Vajnoráková (SJAJm, 2. r.) s prácou Intonácia vo vyučovaní slovenského jazyka  na 2. stupni ZŠ (školiteľ: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.). Druhé miesto získala Dominika Remiášová (EVPb, 3. r.) za prácu Logá vybraných slovenských

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksf@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1376745
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
2472
531
4363
6240
1376745

Vaša IP: 44.212.96.86
08. 12. 2023 23:02

Free Joomla! template by Age Themes