Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Vyhodnotenie ŠVOUČ 2017

V stredu 3. mája 2017 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnilo stretnutie dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc., s úspešnými účastníkmi Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti 2017 a ich školiteľmi. V rámci tohto stretnutia odovzdal dekan fakulty úspešným umiestneným diplomy. Na Katedre slovenského jazyka FF UKF sa na prvom mieste umiestnila Bc. Veronika Vajnoráková (SJAJm, 2. r.) s prácou Intonácia vo vyučovaní slovenského jazyka  na 2. stupni ZŠ (školiteľ: PhDr. Marcel Olšiak, PhD.). Druhé miesto získala Dominika Remiášová (EVPb, 3. r.) za prácu Logá vybraných slovenských

Beseda s Matúšom Mikšíkom

V piatok 31. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre uskutočnila moderovaná beseda s Mgr. Matúšom Mikšíkom na tému Redigovanie periodika Knižná revue a internetového portálu literat.sk. Rozhovor moderovali PhDr. Jozef Brunclík, PhD. a Mgr. Veronika Rácová, PhD. Niekoľko minút pred 11,00 hod. sa miestnosť ŠTF 129 naplnila očakávaním v podobe študentov našej univerzity. V hojnom počte sa besedy zúčastnili najmä študenti študijného programu editorstvo a vydavateľská prax, ale nechýbali ani zástupcovia iných študijných programov. Celé podujatie sprevádzala príjemná atmosféra, na ktorej sa podieľali všetci

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2017

V stredu 29. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte UKF v Nitre uskutočnila Študentská vedecká, odborná a umelecké činnosť 2017. Do tohto podujatia sa, tak ako každý rok, zapojila aj naša katedra. V tomto roku si mohla porota, zložená z vyučujúcich katedry, vypočuť a pozrieť prezentácie naozaj pestrých tém. Na úvod sme ocenili víťazku súťaže O najlepší plagát na ŠVOUČ, ktorý vytvorila Jana Šulková (3. r. EVPb). Dana Koľová (3. r. SJRJb) sa vo svojom príspevku venovala pôvodu chotárnych názvov svojej obce Oľšov. Porotu a súťažiacich zaujala nielen pútavou prezentáciou, ale aj zaujímavými nahrávkami informátorov, od ktorých získavala informácie o pôvode daných

Deň otvorených dverí 2017

Vo štvrtok 16. februára 2017 sa na UKF v Nitre otvorili dvere pre všetkých záujemcov o štúdium na našej univerzite. Program pre uchádzačov o štúdium slovenčiny si pripravili aj sesterské katedry slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ktoré spoločne zabezpečujú štúdium učiteľského, ale i neučiteľského štúdia slovenského jazyka a literatúry. Vyučujúci, doktorandi, ale i študenti si pre uchádzačov pripravili bohatý program, v rámci ktorého mohli záujemcovia o štúdium získať nielen informácie o ponúkaných študijných programoch, ale aj o rôznych aktivitách, ktoré obe katedry pre svojich študentov pripravujú. Pre uchádzačov bola určite prínosná

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107673
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
404
1446
3110
3937
1107673

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 08:45

Free Joomla! template by Age Themes