Dnes je .
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Deň otvorených dverí už vo štvrtok 24. 11. 2022!
Viac informácií o programe získate po kliknutí na banner.
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Poetické variácie 2

V druhom diele Poetických variácií prinášajú aktéri študentského divadla VYDI dve básne od Miroslava Válka, ktoré v jeho najznámejšej zbierke Dotyky nasledujú hneď za sebou. Básne Nite a Citliví prepojili so skladbou Srdce od slovenskej skupiny Hex. Recitáciu a spev môžeme počuť v podaní študentiek editorstva a vydavateľskej praxe Veroniky Gažiovej a Henriety Hojdovej. Hudobne a zvukovo spracoval Adam Galbavý.

Vymenovanie docentky Veroniky Rácovej

V stredu 10. novembra 2021 vymenoval rektor UKF v Nitre nových docentov, medzi ktorými bola aj naša kolegyňa doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD. Doc. Rácová získala docentský titul v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, a to na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie a uskutočnenej habilitačnej prednášky

2021 Mikuláš Bakoš

V utorok 9. novembra 2021 usporiadala Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV v Bratislave online vedecké kolokvium s názvom Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška. S príspevkami na danú tému vystúpili bádatelia zo Slovenska i Česka: prof. L. Franek, CSc. (Bratislava),

Poetické variácie 2021

Študentské divadlo VYDI spustilo projekt s názvom Poetické variácie, ktorý prepája hudbu a poéziu. Poéziu popredných slovenských autorov variuje poézia piesní. Projekt bude vychádzať každé dva týždne, pričom atmosféru recitovania tvorby vždy iného autora budú dotvárať piesne rôznych žánrov. Hlavným cieľom je originálnym a zaujímavým spôsobom šíriť literatúru najmä medzi mladých ľudí.

Rozlúčka s odchádzajúcimi kolegami

V pondelok 21. júna 2021 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie našej katedry, ktorého hlavným bodom bola rozlúčka s našimi odchádzajúcimi kolegami prof. PhDr. Jurajom Glovňom, CSc., prof. PhDr. Martou Keruľovou, CSc., doc. PhDr. Igorom Hochelom, PhD., PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., a PhDr. Marcelom Olšiakom, PhD. Viacerí z týchto kolegov pôsobili na UKF dlhé roky až

2021 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Dvanásty ročník súťaže bol realizovaný (tak ako 11. ročník súťaže) v čase pandemickej situácie, v čase realizácie dištančného vzdelávania na školách. Tento formát ponúkol, už tretí rok, možnosti zapojenia sa žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tiež stredoškolských a vysokoškolských študentov všetkých ročníkov, čomu

Worskshop Dieťa a rozprávka

Literárna sekcia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre usporiadala dňa 7.5. 2021 online workshop na tému Dieťa a rozprávka, ktorý viedol doc. J. Gallik, PhD., a moderovala Mgr. M. Hrašková, PhD. V rámci podujatia diskutovali študenti učiteľstva o textových komunikátoch zameraných na najmenšie deti so špecifickým upriamením pozornosti na aktuálne výpovedné hodnoty súčasnej

ŠVOUČ 2021

Aj Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, podobne ako iné podujatia, sa musela v tomto roku z dôvodu protipandemických opatrení uskutočniť dištančne prostredníctvom univerzitného systému Meet UKF. Ani táto situácia však študentov neodradila, čo dokazuje počet prihlásených prác v Jazykovednej i Literárnej sekcii. V stredu 24. marca 2021 tak študenti mohli prezentovať svoje jazykovedne

Kontakt

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Katedra slovanských filológií
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1194142
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
240
531
1733
4178
1194142

Vaša IP: 44.211.239.1
09. 02. 2023 04:50

Free Joomla! template by Age Themes