Dnes je .
Zmena organizačnej štruktúry
Na základe zmeny Organizačného poriadku FF UKF v Nitre funguje naše pracovisko od 1. 7. 2022 ako Oddelenie slovenského jazyka a literatúry Katedry slovanských filológií FF UKF v Nitre. Viac informácií získate po kliknutí na banner.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Ponuka študijných programov
Viac informácií o ponúkaných študijných programoch, ako aj o podmienkach prijatia nájdete v časti Pre uchádzačov.
Poetické variácie 2021

Študentské divadlo VYDI spustilo projekt s názvom Poetické variácie, ktorý prepája hudbu a poéziu. Poéziu popredných slovenských autorov variuje poézia piesní. Projekt bude vychádzať každé dva týždne, pričom atmosféru recitovania tvorby vždy iného autora budú dotvárať piesne rôznych žánrov. Hlavným cieľom je originálnym a zaujímavým spôsobom šíriť literatúru najmä medzi mladých ľudí.

Rozlúčka s odchádzajúcimi kolegami

V pondelok 21. júna 2021 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie našej katedry, ktorého hlavným bodom bola rozlúčka s našimi odchádzajúcimi kolegami prof. PhDr. Jurajom Glovňom, CSc., prof. PhDr. Martou Keruľovou, CSc., doc. PhDr. Igorom Hochelom, PhD., PhDr. PaedDr. Martinom Bodisom, PhD., a PhDr. Marcelom Olšiakom, PhD. Viacerí z týchto kolegov pôsobili na UKF dlhé roky až

2021 Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Dvanásty ročník súťaže bol realizovaný (tak ako 11. ročník súťaže) v čase pandemickej situácie, v čase realizácie dištančného vzdelávania na školách. Tento formát ponúkol, už tretí rok, možnosti zapojenia sa žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a tiež stredoškolských a vysokoškolských študentov všetkých ročníkov, čomu

Worskshop Dieťa a rozprávka

Literárna sekcia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre usporiadala dňa 7.5. 2021 online workshop na tému Dieťa a rozprávka, ktorý viedol doc. J. Gallik, PhD., a moderovala Mgr. M. Hrašková, PhD. V rámci podujatia diskutovali študenti učiteľstva o textových komunikátoch zameraných na najmenšie deti so špecifickým upriamením pozornosti na aktuálne výpovedné hodnoty súčasnej

ŠVOUČ 2021

Aj Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť, podobne ako iné podujatia, sa musela v tomto roku z dôvodu protipandemických opatrení uskutočniť dištančne prostredníctvom univerzitného systému Meet UKF. Ani táto situácia však študentov neodradila, čo dokazuje počet prihlásených prác v Jazykovednej i Literárnej sekcii. V stredu 24. marca 2021 tak študenti mohli prezentovať svoje jazykovedne

Ako vzniká kniha december 2020

V piatok 11. decembra 2020 sa mohli záujemcovia o problematiku vydávania kníh pripojiť k druhej online diskusii v rámci cyklu Ako vzniká kniha (od rukopisu ku knižným publikáciám). Tentokrát sme sa rozprávali o vydávaní kníh na Slovensku, ale aj o ich redakčnej príprave s riaditeľkou Vydavateľstva Tatran Evou Mládekovou. Ďakujeme vám za podnetné otázky do diskusie

Komunikácia s literárnym dielom pre deti a mládež

Členovia riešiteľského kolektívu KEGA č. 021UKF-4/2019 s názvom Literárna konštrukcia textov pre deti a mládež v praktických rozboroch na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry uskutočnili pre študentov v rámci medzinárodnej spolupráce s Katedrou českého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty MU v Brne odbornú online prednášku s doc. PhDr. Milenou

Kontakt

Katedra slovanských filológií
Oddelenie slovenského jazyka a literatúry
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra
e-mail: ksjl@ukf.sk
tel. č.: 037/64 08 476

Návštevnosť

1107788
Dnes
Včera
Tento týždeň
Tento mesiac
Všetky návštevy
519
1446
3225
4052
1107788

Vaša IP: 3.238.199.4
06. 10. 2022 10:47

Free Joomla! template by Age Themes